reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Evertiq
Analizy |

Multidomenowa analiza sygnałów mieszanych

Tegoroczne targi Evertiq Expo Kraków przyniosły uczestnikom możliwość wglądu w historię analizy multidomenowej i przegląd rozwiązań technologicznych MDO.

Tadeusz Asyngier, Starszy Inżynier Aplikacyjny firmy Tektronix - Tespol Sp. z o.o. przybliżył zebranym zagadnienie multidomenowej analizy sygnałów, umożliwiającej jednoczesną analizę różnych rodzajów sygnałów (np. radiowych, cyfrowych, analogowych) w wielu domenach (częstotliwości i czasu) oraz rozwiązania technologiczne MDO (Mixed Domain Oscilloscope) firmy Tektronix.

Prelegent przedstawił rys historyczny technologii sięgającej lat 60. (oscyloskop wielokanałowy), kiedy to znalazła ona zastosowanie w projekcie Apollo, przy projektowaniu kapsuł kosmicznych oraz systemów wykorzystywanych na orbicie i w misjach księżycowych. 

Słuchacze mogli prześledzić również ewolucję aparatury pomiarowej: od analogowych analizatorów widma i oscyloskopów w latach 70., oscyloskopów cyfrowych z analogowymi analizatorami widma w latach 80. i 90., analizatorów czasu rzeczywistego w latach 90., poprzez debiutujący w drugiej dekadzie XXI wieku (rok 2011) analizator Tektronix MDO4000 ze sztywną konfiguracją 4 kanałów i zintegrowanym analizatorem widma, aż po aktualne rozwiązania analizy sygnałów multidomenowych (MDO), z wejściami definiowanymi przez użytkownika i działającymi w oparciu o 3 układy scalone:

 • Tek 26 – układ kondycjonujący, umożliwiający użytkownikowi definiowanie wejścia i dający dostęp do technologii Spectrum View (funkcja analizy widma);
 • Tek 61 – przedwzmacniacz niskoszumny;
 • Tek 49 – najbardziej złożony, 12-bitowy przetwornik z maksymalną częstotliwością próbkowania 25 GS/s, dzielący sygnał na dwie ścieżki: klasyczną ścieżkę oscyloskopową i ścieżkę przemiany częstotliwości.

Technologia Spectrum View dostępna w analizatorach sygnałów multidomenowych Tektronix umożliwia użytkownikom:

 • niezależne wyświetlanie sygnałów w domenie czasu i częstotliwości;
 • zaawansowaną analizę sygnałów w domenach czasu i częstotliwości bez konieczności wykorzystywania wielu kanałów;
 • korelację zdarzeń w domenach czasowej i częstotliwościowej;
 • poprawę dynamiki pomiarowej dla częstotliwości;
 • zwiększenie szybkości odświeżania wyświetlanego widma.

Zaprezentowany przegląd oscyloskopów linii MDO (Mixed Domain Oscilloscope) Tektronix obejmował:

 • proste oscyloskopy serii 2: z pasmami od 70 MHz do 500 MHz, częstotliwością próbkowania od 1,25 do 2,5 GS/s, 2 lub 4 kanałami analogowymi i opcjonalnymi 16 kanałami cyfrowymi;
 • oscyloskopy serii 3: z pasmami od 100 MHz do 1 GHz, analogiczną do serii 2 liczbą wejść i częstotliwością próbkowania sięgającą 5 GS/s;
 • oscyloskopy serii 4: z pasmami w przedziale 200 MHz do 1.5 GHz, większą liczbą kanałów analogowych (4 lub 6) i idącą za tym większą liczbą opcjonalnych kanałów cyfrowych (do 48) oraz wyższą częstotliwością próbkowania (do 6,25 GS/s);
 • oscyloskopy serii 5: z pasmami w przedziale 350 MHz - 2 GHz, maksymalnie 8 kanałami analogowymi i maksymalnie 64 kanałami cyfrowymi oraz częstotliwością próbkowania na poziomie serii 4;
 • najnowsze oscyloskopy serii 6:  z szerokością pasma w przedziale 1 GHz - 10 GHz, analogiczną do serii 5 liczbą kanałów i częstotliwością próbkowania 50GS/s.

Uczestnicy targów Evertiq Expo Kraków 2024 mieli również możliwość pogłębienia wiedzy z obszaru multidomenowej analizy sygnałów na warsztatach przeprowadzonych przez Tadeusza Asyngiera w ramach panelu warsztatowego tegorocznego Evertiq Expo.


Już teraz zapraszamy na kolejną edycję Evertiq Expo Kraków! Wydarzenie odbędzie się 28 maja 2025 roku. Zapiszcie datę w kalendarzu!


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2