reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Image by cuteluke from Pixabay
Przemysł elektroniczny |

SEMI zbada umiejętności zawodowe w Europie

DECISION - Études & Conseil globalny organ handlowy zajmujący się branżą układów scalonych wspierany przez SEMI Europe, rozpoczyna szeroko zakrojone badanie na europejskim rynku pracy. Ich celem jest ocena podaży i popytu na umiejętności zawodowe w europejskim przemyśle mikroelektronicznym.

Projekt badawczy został przygotowany przez European Chips Skills Academy (ECSA), inicjatywę finansowaną przez Unię Europejską, zapoczątkowaną przez konsorcjum 18 partnerów z 12 krajów.

Celem badania jest ocena odpowiednich profili zawodowych w branży półprzewodników. W tym nowych ról, stanowisk o najwyższym popycie i tych o największym niedoborze umiejętności. DECISION Études & Conseil wykorzysta ankietę do monitorowania trendów w zatrudnianiu i opracowywania zaleceń dotyczących polityki publicznej.

„Aby zwiększyć swoją konkurencyjność i zrealizować ambicje EU Chips Act, europejski sektor mikroelektroniki musi przezwyciężyć poważne niedobory umiejętności i talentów” – powiedział dyrektor ds. rzecznictwa i polityki publicznej w SEMI Christopher Frieling. „Badanie jest częścią kompleksowej inicjatywy w ramach European Chips Skills Academy, która ma na celu zaangażowanie partnerów w całym łańcuchu dostaw półprzewodników” – zakończył Frieling.

Organizatorzy apelują do kluczowych przedstawicieli branży o udział w badaniu. Oczekują odpowiedzi od profesjonalistów, w tym starszych inżynierów, profesorów, badaczy i przedstawicieli działu HR. Termin wypełnienia ankiety upływa 28 czerwca. Wyniki zostaną opublikowane we wrześniu 2024 roku.

„Ankieta ma zasadnicze znaczenie dla analizy kluczowych trendów dotyczących siły roboczej w europejskim sektorze półprzewodników i daje nam dostęp do kluczowych informacji, które umożliwią ECSA aktualizację unijnej strategii dotyczącej umiejętności w zakresie mikroelektroniki. Wyniki pomogą nam również wdrożyć i zrealizować unijny pakt na rzecz umiejętności” – powiedział starszy konsultant w DECISION Études & Conseil - Léo Saint-Martin.

ECSA planuje powtórzyć badanie w latach 2025, 2026 i 2027. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2