reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Analizy |

SIA: pięć kluczowych rekomendacji dla NSTC

Organizacja branżowa przedstawiła swoją opinię na temat tego, jak zapewnić sukces publiczno-prywatnemu konsorcjum badawczemu - Narodowemu Centrum Technologii Półprzewodnikowych (NSTC) - ustanowionemu na mocy amerykańskiej ustawy CHIPS i Science Act.

NSTC jest fundamentem programu badawczo-rozwojowego CHIPS - otrzyma 5 miliardów dolarów na "prowadzenie badań i tworzenie prototypów zaawansowanych technologii półprzewodnikowych oraz rozwój krajowej siły roboczej w dziedzinie półprzewodników w celu wzmocnienia konkurencyjności gospodarczej i bezpieczeństwa krajowego łańcucha dostaw".

Ale jak to powinno funkcjonować? Kluczowe zalecenia SIA obejmują:

 • Partnerstwo publiczno-prywatne napędzane przez przemysł: NSTC powinno odzwierciedlać priorytety technologiczne branży i zapewniać zgodność z agendą technologiczną i mapami drogowymi amerykańskiego przemysłu półprzewodnikowego.

   

 • Cele i kierunek rozwoju: Agenda badawcza NSTC powinna koncentrować się na innowacji, a powiązana infrastruktura powinna mieć na celu zaspokojenie potrzeb w zakresie pilotażu, tworzenia prototypów i skalowania komercyjnego.

   

 • Struktura operacyjna: NSTC powinno składać się z centrów technologicznych skoncentrowanych na wybranych sektorach przemysłu (np. zaawansowane układy logiczne, zaawansowane pamięci, sygnały analogowe i mieszane itp.), przekrojowych priorytetach badawczo-rozwojowych (np. efektywność energetyczna, bezpieczeństwo itp.) oraz grupach roboczych zajmujących się rynkami końcowymi (np. motoryzacja, technologie brzegowe, nowe technologie itp.). NSTC powinno zmaksymalizować wykorzystanie istniejących obiektów w możliwym zakresie i budować nowe obiekty tylko tam, gdzie jest to konieczne do osiągnięcia celów programowych.

   

 • Struktura uczestnictwa: NSTC powinno przede wszystkim działać w oparciu o model członkostwa w zakresie uczestnictwa w projektach badawczo-rozwojowych i dostępu do obiektów, a różnorodne mechanizmy finansowania powinny być wykorzystywane w celu zapewnienia odpowiedniego i trwałego wsparcia dla zróżnicowanego zestawu interesariuszy.

   

 • Rozważania polityczne: Tam, gdzie to możliwe, NSTC powinno wykorzystywać istniejące, zaakceptowane przez przemysł protokoły, a gdy potrzebne są nowe strategie lub wytyczne (np. wymagania dotyczące produkcji krajowej, bezpieczeństwo badań i prawa własności intelektualnej), niezwykle ważne jest, aby NSTC i wszystkie programy CRDO zapewniały jasne wytyczne, które zostały oparte na zaangażowaniu przemysłu.

   


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1