reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ICAPE Group
PCB |

Europejski przemysł PCB jest zagrożony

Płytka drukowana (PCB) jest elementem konstrukcyjnym systemów elektronicznych, zapewniającym połączenia elektryczne i strukturę fizyczną systemów elektronicznych z dodatkowymi połączeniami optycznymi i zarządzaniem termicznym.

PCB jest wszechobecne i stanowi integralną część niemal wszystkich produktów elektronicznych. W 2023 r. globalny rynek PCB oszacowano na 87 miliardów dolarów, z czego ponad 90% wyprodukowano w Azji.

Przez wiele lat azjatyccy producenci PCB konkurowali i przewyższali produkcję europejską. Ustalono już, że głównymi czynnikami napędzającymi były konkurencja cena i znaczące tsunami outsourcingu, które ogarnęło cały sektor elektroniczny. Od początku XXI wieku i krachu dotcomów, produkcja PCB stale migrowała z Europy i Ameryki Północnej do Azji.

W 2000 r. lokalna produkcja PCB w Europie stanowiła 16% produkcji globalnej. Do 2022 r. liczba ta spadła do 2,3%. W tym samym czasie liczba europejskich producentów PCB spadła z 555 do około 180. Przy czym 20 największych odpowiadało za 60% całkowitej wartości produkcji, jak wskazał Europejski Instytut Wspólnoty (EIPC) PCB.

Z tego właśnie powodu Evertiq zaprosił prezesa EIPC Aluna Morgana do udziału w Evertiq Expo w Berlinie. W dniu 20 czerwca 2024 r. mamy zamiar nakreślić jaśniejszy obraz branży i tego, dokąd obecnie zmierza.

Spadek produkcji PCB w Europie miał również wpływ na łańcuch dostaw materiałów bazowych - liczba pełnowymiarowych producentów materiałów bazowych PCB spadła z ponad 20 w latach 80. do zaledwie dwóch obecnie. Krytyczny wpływ na łańcuch dostaw materiałów bazowych miała również utrata całego sektora produkcji tkanin szklanych dla elektroniki, redukcja zakładów produkujących folię miedzianą do jednego ocalałego miejsca oraz eliminacja wszystkich możliwości produkcji żywic epoksydowych. Łańcuch dostaw wszystkich tych głównych surowców, wymaganych do produkcji PCB, znajduje się obecnie w Azji.

EIPC zwraca uwagę, że europejski przemysł PCB znajduje się w szczególnie niekorzystnej sytuacji w porównaniu z konkurentami z Azji i Ameryki Północnej. Chodzi o wysokie koszty energii. Producenci PCB są zaniepokojeni konsekwencjami utrzymania się tak wysokich cen. Są zdania, że ten czynnik pogłębi trend zmniejszania się liczby europejskich producentów PCB.

Europejska produkcja PCB zaopatruje kilka rynków końcowych, z których największym jest elektronika przemysłowa, stanowiąca około 45% całości. Następnie motoryzacja, stanowiąca około 15%. Silnie reprezentowana jest również niezawodna elektronika medyczna.

EIPC podkreśla, że przemysł lotniczy i obronny stanowią łącznie około 12% europejskiej produkcji PCB, o wartości około 200 milionów euro rocznie. Należy jednak zauważyć, że odgrywa to istotną rolę w budowaniu strategicznie ważnego europejskiego przemysłu lotniczego i obronnego, który wspiera całkowity obrót w wysokości 578 miliardów euro i całkowite zatrudnienie w wysokości 3,57 miliona osób.

Istnieją inicjatywy wspierające europejski przemysł półprzewodników, takie jak European Chips Act i UK National Semiconductor Strategy. Obie odgrywają ważną rolę w ożywieniu krajowej produkcji – jednak chipy wymagają połączenia z innymi komponentami za pośrednictwem płytek PCB, które w większości budowane są poza Europą. Jeśli Stary Kontynent naprawdę chce mieć "suwerenność technologiczną", PCB są niezbędnym i fundamentalnym elementem tego procesu i wymagają wsparcia.

Strategiczne zaopatrzenie obronne w Europie może być zagrożone, jeśli europejska baza produkcyjna PCB będzie nadal się zmniejszać. Spowodowałoby to większą zależność od importowanych PCB i bardzo realną możliwość, że krajowa produkcja nie byłaby w stanie zaspokoić popytu w sektorze obronnym i lotniczym. Ryzyko, że działy zamówień publicznych w dziedzinie obronności będą musiały dzielić się poufnymi danymi projektowymi i własnością intelektualną z firmami spoza Europy, wynika z wymuszonej zależności od zaopatrzenia spoza Europy.

Biorąc pod uwagę obecną dynamikę europejskiej branży PCB, Evertiq zaprosił Aluna Morgana, prezesa EIPC, do udziału w Evertiq Expo w Berlinie w Niemczech w dniu 20 czerwca 2024 r. w charakterze głównego mówcy, aby opowiedział o tragicznej sytuacji, w jakiej znajduje się branża.

W swojej prezentacji dokona przeglądu makroekonomii, podkreślając obecne i nadchodzące globalne czynniki ryzyka, zanim skupi się na europejskim rynku PCB i trendach. Omówi też europejskie indeksy menedżerów ds. zakupów oraz trendy technologiczne i rynkowe, a na koniec przedstawi globalne i europejskie perspektywy biznesowe.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2