reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

VIGO Photonics z dofinansowaniem na HyperPic

VIGO Photonics i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju podpisały umowę o dofinansowaniu projektu „HyperPIC - Fotoniczne układy scalone do zastosowań w średniej podczerwieni” środkami z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG). Maksymalna wysokość pomocy publicznej w projekcie wynosi 440 535 480 zł.

VIGO Photonics, polski producent  materiałów półprzewodnikowych, fotonicznych detektorów średniej podczerwieni i modułów im dedykowanych, poinformował w komunikacie prasowym o podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu HyperPIC z Funduszy Europejskich. HyperPIC realizowany jest w ramach mechanizmu wzmacniającego europejską branżę mikroelektroniczną - IPCEI ME/CT (Important Projects of Common European Interest on Microelectronics and Communication Technologies).

Celem HyperPIC jest opracowanie i wdrożenie technologii fotonicznych układów scalonych dedykowanych pracy w zakresie średniej podczerwieni (mid-IR) i budowa pierwszej na świecie linii produkcyjnej zapewniającej kompletny łańcuch wartości dla układów MIRPIC (Mid Infra Red Photonic Integrated Circuits) - czytamy w komunikacie prasowym.

Suma kosztów kwalifikowanych w projekcie to 853 117 563,35 PLN, a składają się na nie: nakłady na badania i rozwój, budowa linii produkcyjnej i koszty operacyjne po uruchomieniu nowej linii. Realizacja projektu podzielona jest na dwie fazy: 

  • 2023-2027 - prace badawczo-rozwojowe nad nowymi technologiami dla fotoniki scalonej na zakres średniej podczerwieni i rozwiązaniami linii technologicznych. Koszty kwalifikowane tej fazy to 146 366 042,37 PLN.
  • 2024-2029 - pierwsze przemysłowe wdrożenie, obejmujące inwestycje w nową linię produkcyjną i wdrożenie do produkcji nowych produktów oraz możliwość finansowania części kosztów. Koszty kwalifikowane tej fazy to 706 751 520,98 PLN.

Po 2029 roku VIGO Photonics planuje rozpocząć produkcję seryjną układów HyperPIC. Produkt kierowany jest do klientów działających w obszarze technik czujnikowych, m.in.: producentów aparatury biomedycznej, urządzeń do monitorowania zanieczyszczeń przemysłowych, maszyn przemysłowych, urządzeń mobilnych, do operatorów infrastruktury krytycznej, podmiotów rynku IoT, sektora telekomunikacyjnego i przemysłu samochodowego.

Projekt HyperPIC to wieloletni program inwestycyjny z pozytywnym wpływem na konkurencyjność polskiej gospodarki, który będzie również impulsem do rozwoju polskiego klastra technologii fotonicznych. Zapewni wiele nowych miejsc pracy, zarówno bezpośrednio w projekcie, jak w ekosystemie partnerów i klientów oraz przyciągnie talenty inżynierskie do Polski. Dzięki projektowi HyperPIC wprowadzimy na rynek innowacyjne w skali świata produkty odpowiadające potrzebom AI, IoT, przemysłu 4.0, rolnictwa 4.0 itp. Spodziewam się również silnego oddziaływania projektu na cały ekosystem polskiej fotoniki, pozwalającym docelowo Polsce stać się znaczącym graczem w branży fotoniki zintegrowanej w Europie - powiedział Adam Piotrowski, Prezes Zarządu VIGO Photonics.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama