reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Classic Components
Przemysł elektroniczny |

Problem wiekowych podzespołów

Starzenie się komponentów to temat, o którym nie mówi się dość często. W końcu jest to nieunikniony aspekt branży napędzanej przez ciągłe innowacje - ale nie musi to oznaczać wycofania produktu z użytku.

Reakcja na procesy starzenia się komponentów może być kosztowna i ryzykowna. Podczas gdy proaktywne działania mogą pomóc w wykrywaniu i ograniczaniu ryzyka, oszczędzając zarówno czas, jak i zasoby. Tak naprawdę są jedyne dwie możliwości jako odpowiedź na te okoliczności - planować z wyprzedzeniem lub reagować po fakcie.

Wyjaśnijmy jednak kilka kwestii, zanim przejdziemy dalej. Komponenty elektroniczne stają się przestarzałe, gdy nie są już dostępne od producenta zgodnie z oryginalną specyfikacją. Często prowadzi to do konieczności kosztownego przeprojektowania i przeprowadzenia nowych testów (kwalifikacji) przed ponownym wejściem danego produktu na rynek.

Nie jest to nowy problem – istnieje on w branży od dawna. Jednak cykle życia podzespołów elektronicznych od momentu wprowadzenia na rynek do momentu dezaktualizacji ulegają ciągłemu skróceniu. Elektronika użytkowa to rynek o coraz krótszych cyklach życia produktów, stanowiących główną część globalnego popytu na komponenty elektroniczne. Oznacza to, że problem przestarzałych komponentów dotyka dziś znacznie więcej firm. Dzieje się to też dużo regularniej niż kiedykolwiek wcześniej.

Wydarzenia takie jak niedawna pandemia, uwypukliły potrzebę opracowania strategii zarządzania nagłymi zmianami podaży. Na przykład Rochester Electronics zapewnia pomost do wypełnienia luk pozostawionych przez wycofane komponenty. Czasami dostarcza je przez dziesięciolecia po zaprzestaniu produkcji. Firma nabywa zapasy urządzeń wycofanych z eksploatacji (EOL) od producentów oryginalnych komponentów (OCM), ponownie wytwarzając części EOL (głównie przy użyciu oryginalnych znanych dobrych matryc) z pełną autoryzacją.

W branżach o dłuższym cyklu życia, takich jak wojskowa, lotnicza i motoryzacyjna, zapewnienie stabilnych dostaw staje się jeszcze bardziej istotne. Chociaż preferowane jest proaktywne podejście do zarządzania postarzałymi elementami, nieprzewidziane zdarzenia mogą zakłócić łańcuchy dostaw, podkreślając potrzebę planowania awaryjnego - czego przykładem jest, kolejny raz, niedawna pandemia.

Komunikacja i transparentność mają tu kluczowe znaczenie. Dzięki temu możliwe jest zminimalizowanie ryzyka starzenia się produktów. Zrozumienie cyklu życia podzespołów pozwala na świadome podejmowanie decyzji i opracowywanie planów awaryjnych.

Podczas targów Evertiq Expo w Berlinie i szwedzkim Malmö – Rochester podzieli się wiedzą na temat minimalizowania wpływu niedoborów półprzewodników i zakończenia ich produkcji.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama