reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© saab
Analizy |

Saab ze świetnymi wynikamii za 1 kwartał 2024

Szwedzki koncern zbrojeniowy Saab opublikował wyniki za pierwszy kwartał 2024. Wykazane wzrosty doprowadziły do podniesienia prognoz na resztę roku. “Pełną parą rozwijamy naszą działalność.”

„Saab rozpoczął rok 2024 od zwiększenia liczby zamówień, silnego wzrostu sprzedaży i poprawy rentowności. Jestem zadowolony z postępów, jakie poczyniliśmy w tym kwartale w zakresie inwestycji i rekrutacji związanych z mocami produkcyjnymi. Wspierani przez lepszą przejrzystość dostaw i harmonogram zwiększania mocy produkcyjnych, podnosimy teraz nasze prognozy na cały rok w oparciu o organiczny wzrost sprzedaży” - mówi Micael Johansson, prezes i dyrektor generalny Saab.

Dla szwedzkiej grupy pierwszy kwartał 2024 okazał się okresem wzrostu. Wartość zamówień wzrosła o 9% do poziomu 18 495 mln SEK (przy dużym udziale zamówień średniej wielkości).

Sprzedaż, przy 24% wzroście sprzedaży organicznej, osiągnęła poziom 14 185 mln SEK. Wzrost objął wszystkie obszary działalności grupy (z dużym udziałem Aeronautyki i Nadzoru).

Zysk operacyjny wzrósł o 28% i wyniósł 1 191 mln SEK. Dzięki silnemu rozwojowi sprzedaży marża operacyjna wyniosła 8,4% (8,1% w Q1 2023 roku).

Dochód netto wzrósł do 784 mln SEK (735 mln w Q1 2023), a zysk na akcję wzrósł do 5,71 SEK (5,45 w Q1 2023).

Operacyjne przepływy pieniężne w Q1 2024 roku wyniosły -1 998 mln SEK (3 072 mln SEK w 1Q 2023) ze względu na wysoki poziom inwestycji, zwiększone zapasy i niższe płatności pośrednie od klientów.

Płynność netto na koniec okresu wyniosła 0,8 mld SEK.

Prognozy sprzedaży na rok 2024 skorygowano z poziomu 12-16% do 15-20% wzrostu sprzedaży organicznej.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło decyzję o wypłacie dywidendy w wysokości 6,40 SEK na akcję za rok obrotowy 2023 oraz o podziale akcji Saaba w stosunku 4:1.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama