reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sonel
Analizy |

Rekordowe wyniki Grupy Sonel

Czołowy producent przyrządów pomiarowych Sonel zanotował najlepsze wyniki finansowe w 30-letniej historii przedsiębiorstwa. Za rok 2023 firma wypracowała wynik EBITDA (zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy na aktywa niefinansowe) na poziomie 31,3 mln zł (+13,1proc.), skonsolidowane przychody wzrosły r/r o 19,1 proc. i wyniosły 214,49 mln zł, a zysk netto to 19,5 mln zł (+32,6 proc.).

Sonel S.A. to polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w Świdnicy, notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W portfolio firmy znajdują się przyrządy pomiarowe (produkowane i importowane)  wykorzystywane głównie do pomiarów elektrycznych. 69,2 proc. całkowitego obrotu firmy stanowiła sprzedaż krajowa. 14,4% to sprzedaż na eksport. Sonel zrealizował zamówienia do 83 krajów świata, w tym do:  Austrii, Niemiec, USA, Turcji, Indii, Szwajcarii, Singapuru, Izraela, Holandii i Hiszpanii.


“Osiągnęliśmy historycznie najlepsze wyniki finansowe pomimo licznych wyzwań i zmian spowodowanych przez sytuację polityczną i ekonomiczną, w tym wysokiej inflacji, która zmusiła nas do dostosowania cen i kosztów. Posiadamy bardzo mocną pozycję bilansową oraz wysoki stan gotówki, co stanowi dobry prognostyk na 2024 rok i daje nam po raz kolejny możliwość podzielenia się zyskiem z akcjonariuszami. Chciałbym też podkreślić dobre wyniki wszystkich naszych spółek zależnych i ich duże perspektywy” – powiedział prezes Sonela Tomasz Wiśniewski.

W 2024 roku firma planuje wydatki na inwestycje rzędu 17,8 mln zł. Z czego 51 proc. wydatków Grupy Kapitałowej ma pochłonąć kontynuacja i realizacja nowych prac rozwojowych, inwestycje w oprogramowanie oraz ofertę miernikową.

"Zamierzamy kontynuować nasze działania na rzecz zwiększenia sprzedaży i rozwoju sieci dystrybucji, kładąc szczególny nacisk na rynki zagraniczne. Nasze plany obejmują intensyfikację działań na takich rynkach jak kraje DACH, Indie, Singapur, Ameryka Południowa, kraje azjatyckie oraz rozwinięte rynki europejskie. Zamierzamy intensyfikować działania skierowane przede wszystkim na wzrost liczby generowanych leadów. Planujemy osiągnąć ten cel poprzez inwestycje w marketing cyfrowy na poziomie lokalnym, rozszerzenie sieci dystrybucyjnej oraz zwiększenie współpracy z dystrybutorami, w tym organizację szkoleń, spotkań, targów i seminariów. Szczególny nacisk położymy na ekspansję na Filipinach, Malezji oraz na nowych dla nas rynkach, takich jak Laos i Kambodża. Dodatkowo, na początku roku wzmocniliśmy nasz zespół o nowego handlowca odpowiedzialnego za generowanie leadów w Indonezji, który jest dla nas kluczowym rynkiem" – powiedział Tomasz Wiśniewski.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama