reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Biznes |

LUG neutralna klimatycznie do 2050

Grupa LUG, producent systemów i usług oświetleniowych z siedzibą w Zielonej Górze, poinformowała o przyjęciu strategii zrównoważonego rozwoju, która ma doprowadzić do neutralności klimatycznej firmy w 2050 roku. Cele strategii ESG (enviromental, social resposibility, corporate governance) LUG wpisują się w Cele Zrównoważonego Rozwoju z Agendy ONZ z 2023 roku.

W przyjętej strategii nakreślono 4 wymiary strategiczne i 14 celów, które podzielono na krótkoterminowe (z datą realizacji do 2026 roku), średnioterminowe (z realizacją do 2035 roku) i długoterminowe (z realizacją do 2050 roku). Grupa będzie je realizować w ramach działań własnych i wdrożeń u klientów.

“Swoje ambicje i cele związane z wdrażaniem założeń zrównoważonego rozwoju Grupa zawarła w czterech najważniejszych, odpowiednio nazwanych wymiarach. Są to:

  • Światło – w tym kluczowym wymiarze, ściśle powiązanym z podstawową działalnością Grupy LUG, Zarząd stawia na rozwój i doskonalenie zrównoważonych rozwiązań oświetleniowych, wydłużanie cyklu życia produktów oraz podnoszenie bezpieczeństwa i jakości życia użytkowników końcowych;
  • Środowisko – to obszar odnoszący się bezpośrednio do oddziaływania na klimat i środowisko, w ramach którego LUG będzie skupiał swoje działania na ograniczaniu emisji gazów cieplarnianych w trzech wymiarach i wdrażaniu zasad gospodarki cyrkularnej;
  • Społeczeństwo – ten wymiar odwołuje się do odpowiedzialności społecznej Grupy LUG, która skupiać się będzie z jednej strony wokół edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i wspierania różnorodności, a z drugiej strony LUG - dzięki niesamowitemu potencjałowi swoich rozwiązań oświetleniowych - będzie realizował swoją misję kreowania poprzez światło bezpieczniejszego środowiska do życia i rozwoju;
  • Ład Korporacyjny – kluczowym elementem działania w tym strategicznym wymiarze będzie realizacja celów związanych z tworzeniem zrównoważonego łańcuch wartości oraz wzmacnianiem należytej staranności.” - czytamy w komunikacie prasowym grupy

Grupa kapitałowa LUG planuje ograniczać emisję CO2 i wdrażać w swoich procesach zasady gospodarki o obiegu zamkniętym.

Wśród celów środowiskowych LUG wymienia m. in. redukcję emisji gazów cieplarnianych (obniżenie do poziomu 1000 Mg CO2e w 2026 roku i do zerowej emisyjności w 2050 roku) i redukcję do zera emisji pośrednich (do 2050 roku) w całym łańcuchu wartości przedsiębiorstwa. Do 2026 roku grupa opracuje kompleksową bazę informacji o materiałach, ich pochodzeniu i przeznaczeniu (z i do recyklingu), a do 2035 wdroży kompleksowe zarządzanie informacjami o komponentach do produkcji opraw.

Do celów społecznych należą m. in. redukcja luki płacowej, opracowanie i wdrożenie polityki różnorodności w spółkach Grupy LUG, utrzymanie najwyższego poziomu bezpieczeństwa pracowników oraz wymiana oświetlenia w przestrzeniach publicznych na rozwiązania marki LUG, co przełoży się na bezpieczeństwo i jakość życia użytkowników końcowych. Wdrożony ma zostać „Kodeks postępowania dla dostawców”, którzy zostaną włączeni w realizację celów ESG. Grupa LUG zdecydowała się również na utrzymanie minimum 33% i 40% reprezentacji kobiet odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej.

“Nasza strategia zrównoważonego rozwoju bazuje na kompleksowym podejściu do zielonej transformacji biznesu od produkcji przez edukacją po wzmacnianie dialogu z interesariuszami - w zgodzie z kluczowymi wartościami Grupy Kapitałowej LUG. Wierzymy, że zrównoważony rozwój jest nie tylko kwestią biznesowej etyki, lecz przede wszystkim długofalową strategią niosącą realne korzyści wszystkim zaangażowanym stronom. Nasze produkty, systemy i usługi, jak niewiele innych, zrównoważony rozwój mają w swoim DNA i doskonale wpisują się w cele związane z ograniczaniem emisji CO2 . Od lat, realizując projekty dla naszych klientów, bezpośrednio wspieramy ich w drodze do zrównoważonego rozwoju, a teraz dzięki strategii dodatkowo wzmocnimy nasz udział w budowaniu lepszej przyszłości dla kolejnych pokoleń” - powiedział Ryszard Wtorkowski, prezes zarządu LUG S.A.

Do 2026 roku strategie biznesowa i ESG grupy LUG mają zostać wyrażone poprzez jeden, kompleksowy dokument.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama