reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© European Union 2021
Przemysł elektroniczny |

Chips JU wybrał innowacyjne linie pilotażowe

Chips Joint Undertaking (Chips JU), fundusz europejski, wypełniający luki między badaniami, innowacjami i produkcją półprzewodników to przedsięwzięcie celujące we wzmocnienie europejskiego ekosystemu półprzewodników. W ramach realizacji swojej strategii fundusz wybrał cztery innowacyjne linie pilotażowe do wdrożenia w Europie.

Chips JU w komunikacie prasowym ogłosił zakończenie oceny propozycji linii pilotażowych półprzewodników i rozpoczęcie negocjacji z czterema konsorcjami, które mają wdrażać wybrane rozwiązania. Linie finansowane będą z unijnych programów Horizon Europe i Digital Europe, państwa członkowskie Chips JU i prywatnych inwestorów. Dotacje obejmują utworzenie i integrację linii, rozwój procesów i działania operacyjne.

Negocjacje z konsorcjami mają doprowadzić do sfinalizowania umów hostingowych, umów w sprawie wspólnych zamówień i powiązanych umów o udzielenie dotacji. Do podpisania niezbędnych umów ma dojść jeszcze w tym roku.

"Wybór tych linii pilotażowych to kluczowy moment dla europejskiego przemysłu półprzewodników, pokazujący wspólne zaangażowanie państw europejskich w napędzanie innowacji technologicznych" – powiedział Kari Leino przewodniczący Rady Chips JU.

Chips JU to główne narzędzie służące realizacji inicjatywy "Chipy dla Europy": budowaniu potencjału technologicznego i wsparciu innowacyjności w obszarze najnowocześniejszych rozwiązań z dziedziny półprzewodników. Realizacja planów to krok do wzmocnienia pozycji Europy w przemyśle półprzewodników.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama