reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Warszawska_Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych
Nauka i technologie |

Centrum szkoleniowe dla sektora jądrowego

3 kwietnia 2024 roku na Politechnice Warszawskiej swoją działalność oficjalnie rozpoczęło polsko-amerykańskie Centrum Szkoleniowe Czystych Technologii Energetycznych (CETC – Clean Energy Training Center). Centrum powstało w związku z budową pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Pracami CETC koordynować będzie Departament Energii Jądrowej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, który w ramach opracowywania corocznych planów szkoleniowych ma współpracować z Departamentem Energii USA.

CETC zajmie się szkoleniem kadr i rozwojem kompetencji niezbędnych dla polskiego sektora jądrowego. Szkolenia przebiegać będą online lub stacjonarnie w Polsce i Stanach Zjednoczonych (m.in. na obiektach jądrowych).

“Zainteresowanie udziałem w szkoleniach wyraziły polskie uczelnie oraz spółki realizujące bądź planujące realizować projekty jądrowe, instytucje dozorowe (Państwowa Agencja Atomistyki, Urząd Dozoru Technicznego), instytuty badawcze (Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Sieć Badawcza Łukasiewicz), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych, a także krajowe firmy z szeroko pojętego łańcucha dostaw i przemysłu – w celu przygotowania się w zakresie certyfikacji, kodów, standardów i wymagań jądrowych właściwych dla amerykańskich technologii.” - podaje Politechnika Warszawska

Pierwsza polska elektrownia jądrowa będzie działała w oparciu o trzy reaktory w amerykańskiej technologii AP1000.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama