reklama
reklama
reklama
© aplisens_building
Biznes |

Aplisens z rekordowymi zyskami za 2023 rok

Polski producent aparatury kontrolno-pomiarowej Grupa Aplisens notuje rekordowe wyniki za rok 2023. Dynamiczna sprzedaż na większości rynków operacyjnych zapewniła dwucyfrowy wzrost zysków. Prezes firmy wierzy, że nowa strategia rozwoju przyniesie jeszcze większe zyski i umocnienie pozycji na rynku.

Rok 2023 firma Aplisens zamknęła z przychodami 163,2 mln zł. To wzrost o ponad 10% rok do roku. Jeszcze wyższe były zyski - EBITDA (wynik finansowy przed opodatkowaniem i odsetkami, uwzględniający utratę wartości) zwiększył się o niemal 43%. Z kolei EBIT (zysk przed odliczeniem podatków i odsetek) wzrósł o 54,4 proc. do 40,2 mln zł. Pod koniec grudnia 2023 roku w kasie firmy pozostało o 22% więcej pieniędzy - ponad 16,5 mln zł.

Prezes firmy Adam Żurawski zaznaczył, że wszystkie sukcesy osiągnięto mimo trudnych warunków polityczno-gospodarczych panujących w 2023 roku. Nawet trwająca w Ukrainie wojna nie przeszkodziła firmie wypracować wysokich przychodów na rynkach eksportowych.

"Zdołaliśmy nie tylko utrzymać, ale i znacząco zwiększyć swoją pozycję na rynku, co znajduje odzwierciedlenie w imponujących wynikach finansowych oraz strategicznych decyzjach. Wzrost wartości sprzedaży na większości rynków operacyjnych, w tym o 32 proc. na rynku krajowym, przyczynił się do osiągnięcia rekordowych przychodów" - powiedział prezes Aplisens SA Adam Żurawski

Grupa uzyskała na krajowym rynku 67,1 mln zł przychodów (+32 proc. r/r), co zapewniło 41-proc. udział w sprzedaży ogółem. Rynki Unii Europejskiej, stanowiące drugi co do wielkości obszar sprzedaży z 24,5-proc. udziałem, dołożyły ponad 40 mln zł (+21,5 proc. r/r). Najszybciej rosły rynki pozostałe, na których przychody wzrosły o blisko połowę do 26,6 mln zł, co jednocześnie zwiększyło ich udział w całkowitej sprzedaży do 16,3 proc.

"Wśród rynków pozostałych najbardziej obiecujące są: Wielka Brytania, Turcja, Korea Południowa, Pakistan, Tajwan, Australia, USA, Indie i Egipt. W ostatnim okresie obserwujemy również dynamicznie napływające zamówienia z Chin" – dodał Żurawski.

Firma konsekwentnie realizuje nową strategię rozwoju na lata 2023-2025. W 2023 roku nakłady inwestycyjne Grupy wyniosły o około 27 mln zł. Do roku 2025 głównym celem jest wzrost przychodów ze sprzedaży do około 180 mln zł. 

Aplisens wypłaciła w ubiegłym roku dywidendy i przeprowadziła skup akcji własnych. Na ten cel przeznaczono odpowiednio 8,8 mln zł oraz 2 mln zł.

"Wierzymy, że kolejne lata przyniosą dalszy wzrost i umocnienie naszej pozycji na rynku, a Grupa Kapitałowa Aplisens będzie kontynuować swoją trajektorię wzrostu, generując wartość dla wszystkich interesariuszy" – zakończył Żurawski.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1