reklama
reklama
reklama
© Classic Components
Biznes |

Pozyskiwanie chipów elektronicznych na wolnym rynku

"Pozyskiwanie chipów elektronicznych z oferty online bez wiedzy na temat, od kogo kupujemy, jest tak samo naiwne, jak próba kupienia oryginalnego zegarka Rolex gdzieś w bocznej alejce" – mówi Mike Thomas, prezes i globalny dyrektor generalny niezależnego dystrybutora Classic Components.

Autorem oryginalnego tekstu jest Mike Thomas, prezes i globalny dyrektor generalny niezależnego dystrybutora Classic Components.

Chipy elektroniczne są obecnie sercem właściwie wszystkich zaawansowanych urządzeń — od samochodów i sprzętu medycznego po elektronikę użytkową, taką jak smartfony. Dlatego też, gdy producenci muszą zakupić części elektroniczne, które nie są już dostępne u autoryzowanych dystrybutorów — są przestarzałe, wycofane z produkcji lub dostępne tylko z zagranicznych źródeł. Kupujący często stają przed koniecznością zastanowienia się, jak duże mogą podjąć ryzyko.

Wyzwanie polega na tym, że większość producentów bazuje niemal wyłącznie na układach scalonych pochodzących od autoryzowanych dystrybutorów. Są zatem nieprzygotowani — a nawet nie do końca kompetentni — na wypadek konieczności zakupu tych komponentów na otwartym rynku.

Przedstawiciele działu zakupów często szukają w Internecie dostawców podzespołów elektronicznych, z których wielu znajduje się za granicą. Ważne jest jednak, aby poruszać się po tym rynku ostrożnie, ponieważ jest on pełen zagrożeń. Niedoświadczeni nabywcy mogą nieświadomie rozpocząć współpracę z podejrzanymi lub mało wiarygodnymi dostawcami.

Dla wielu firm taki poziom ryzyka, powoduje co najmniej niekomfortową sytuację. Dla innych jest to po prostu sytuacja niedopuszczalna.

Pozyskiwanie chipów elektronicznych online bez wiedzy o tym, od kogo się kupuje, jest tak samo naiwne, jak próba zakupu oryginalnego zegarka Rolex w bocznej alejce. Słyszałem o dostawcach znikających po tym, jak producent przekazał pieniądze [bez dostarczenia części]. Niektórzy z nich zaopatrzyli się w niewłaściwe części, których ostatecznie nie mogą użyć.

Producenci, dla których priorytetem jest umiejętne zarządzanie ryzykiem, mogą odnieść znaczące korzyści ze współpracy z niezależnym dystrybutorem. W ten sposób mogą zabezpieczyć swoją produkcję i reputację poprzez pozyskiwanie niezawodnych dostaw wysokiej jakości chipów.

W przeciwieństwie do autoryzowanych dealerów, doświadczeni niezależni dystrybutorzy mogą wykorzystać swoją rozległą wiedzę i wieloletnie relacje biznesowe w celu zbadania alternatywnych źródeł pozyskiwania podzespołów. Te źródła mogą obejmować regionalnych autoryzowanych/franczyzowych dystrybutorów, bezpośrednie połączenia z producentami lub dostęp do nadwyżek/nadmiarów zapasów od innych klientów.

Doświadczeni niezależni dystrybutorzy odgrywają kluczową rolę w ochronie producentów przed nieodłącznym ryzykiem związanym z zakupem chipów elektronicznych na otwartym rynku. Spełniając rolę bufora, tacy dystrybutorzy są w stanie zmniejszyć potencjalne ryzyko, na jakie mogą być narażeni producenci samodzielnie dokonujący tego typu niepewnych transakcji.

Początkowy etap tej pracy polega na przeprowadzeniu kompleksowej ankiety z producentem, aby poznać jego dokładne specyfikacje, w tym wiek chipa i możliwość prześledzenia jego pochodzenia od momentu wyprodukowania go w fabryce. Następnie wszyscy potencjalni dostawcy przechodzą skrupulatną ewaluację, biorąc pod uwagę ich reputację w branży.

Jeśli w trakcie tego procesu pojawią się jakiekolwiek sygnały ostrzegawcze lub inne obawy, niezależny dystrybutor zastrzega sobie prawo do podniesienia poziomu kontroli na jeszcze wyższy poziom, w tym do wdrożenia zaawansowanych procedur kontroli produktów.

Profesjonalny [niezależny dystrybutor] ma zasoby i doświadczenie, aby określić ryzyko i ocenić jego źródła. W zależności od poziomu zagrożenia, może on podjąć różne działania łagodzące. Zwłaszcza gdy potrzebne są trudne do zdobycia, starsze lub wręcz niedostępne już na rynku części.

Producenci mogą mieć wtedy pewność, że części są wysokiej jakości. Etapy ograniczania ryzyka i zapewniania jakości są skrupulatnie dokumentowane, włączając w to zdjęcia i inne wyniki pomiarów. W wyniku tego kompleksowego procesu niezależni dystrybutorzy często oferują długoterminowe gwarancje na oferowane części.

Ochrona przed zagrożeniami na otwartym rynku — poznaj swoje źródło

Przez dziesięciolecia niezależni dystrybutorzy opracowali bardzo zaawansowaną metodę identyfikacji i eliminacji ryzyka. Aby osiągnąć ten cel, tacy partnerzy jak Classic Components dokonują znacznych inwestycji w zarządzanie globalnymi sieciami dostaw, ocenę i określanie hierarchii dostawców. Nawiązują relacje z wybranymi dostawcami, wdrażają skuteczne systemy zarządzania jakością (QMS) i zaopatrują się w najnowocześniejszy sprzęt kontrolny.

Cały proces rozpoczyna się od kwalifikacji i zarządzania dostawcami, aby upewnić się, że niezależny dystrybutor współpracuje wyłącznie z wiarygodnymi i zatwierdzonymi kontrahentami. 

Do oceny dostawców pod kątem rygorystycznych standardów wykorzystywany jest wielopoziomowy system wyboru i zatwierdzania. Każdy z nich jest skategoryzowany, dokładnie udokumentowany, regularnie sprawdzany i podlega klasyfikacji na podstawie zdarzeń i wzorców zaobserwowanych przez Classic Components lub zgłoszonych przez źródła zewnętrzne.

Źródła te obejmują przypadki niezgodności dostawcy z niezawodnością i integralnością produktu, zmiany statusu jakości w stosunku do standardów branżowych, raporty branżowe dotyczące ogólnej jakości dostawcy, zmiany warunków finansowych, takie jak zaległe płatności lub kwestie księgowe, wysyłka produktów niespełniających norm lub powtarzające się przypadki problemów z jakością produktu. Jeśli którykolwiek z tych czynników będzie miał zastosowanie, może dojść do zawieszenia umowy na czas nieokreślony.

Wewnętrznie, nasi dostawcy są oceniani i przypisywana jest im ocena i ranking przy użyciu systemu alfanumerycznego, który zależy od typu dystrybutora. Obejmuje to oryginalnych producentów chipów (OCM), autoryzowanych dystrybutorów, a także innych sprzedawców i alternatywne źródła. Systematyczna ocena jest przeprowadzana w celu zidentyfikowania wszelkich obaw związanych z określonymi częściami, towarami, markami lub dostawcami.

Jeśli zaistnieją jakiekolwiek potencjalne problemu związane z daną częścią, pojawi się odpowiednie ostrzeżenie.

Weryfikacja zgodności, która obejmuje kontrolę wizualną, testowanie i analizę mechaniczną części, służy jako dodatkowa metoda ochrony. Wysyłane są tylko części, które przeszły rygorystyczną kontrolę jakości, zgodnie z wewnętrznymi procedurami i ustalonymi międzynarodowymi standardami jakości.

Sam chip jest również sprawdzany. Obejmuje to kontrolę pod kątem fizycznego ułożenia w opakowaniu, uszkodzeń opakowania do montażu powierzchniowego, orientacji pinów, współpłaszczyznowości, zadrapań powierzchni, wyciętych lub wygiętych przewodów, skaz na przewodach, przebarwień, rdzy, zmatowienia, śladów uwag, kodów partii i kraju pochodzenia, a także śladów piaskowania lub blacktoppingu.

Aby zapewnić autentyczność i wysoką jakość chipów, proces uwierzytelniania jest znacznie bardziej kompleksowy w przypadku produktów o wyższym profilu ryzyka.

W przypadku produktów takich jak na przykład urządzenia medyczne, istnieje wiele niezbędnych kroków, które mogą być zarówno kosztowne, jak i czasochłonne. Kroki te mają jednak kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności produktu końcowego. W związku z tym przeprowadzamy wewnętrzne kontrole i testy, a także możemy wezwać zewnętrznego partnera do przeprowadzenia dodatkowych testów.

Gdy producenci pilnie potrzebują wysokiej jakości chipów, ale nie mogą ich łatwo nabyć lub ryzykują zakupem niespełniających norm komponentów elektronicznych, współpraca z doświadczonym niezależnym dystrybutorem, który w pełni ograniczy to ryzyko, jest bezpieczną i opłacalną opcją.


Jako wiceprezes i dyrektor generalny, Thomas jest odpowiedzialny za zarządzanie wszystkimi aspektami globalnej korporacji Classic Component, koncentrującej się na realizacji nowej wizji i dynamice rozwoju. Dzięki ponad 25-letniemu doświadczeniu w branży wolnej dystrybucji, Mike z powodzeniem wspiął się po szczeblach kariery na pozycję lidera wśród kluczowych dystrybutorów międzynarodowych.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1