reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 13 listopada 2008

IPC opracował przewodnik po dyrektywie REACH dla firm przemysłu elektronicznego.

Nieuchronnie zbliża się termin pierwszej rejestracji w systemie REACH. IPC opracował przewodnik ‘Dyrektywa REACH, a uczestnicy łańcucha dostaw dla przemysłu elektronicznego: podstawy, wpływ i jak to przeżyć’.

Dokument omawia kwestie rejestracji, oceny, autoryzacji oraz restrykcje wynikające z Dyrektywy REACH, które w istotny sposób wpływają na firmy przemysłu elektronicznego. Opracowanie zawiera harmonogram działań a także implikacje i obowiązki, wynikające z dyrektywy dla poszczególnych kategorii firm całego łańcucha dostaw dla przemysłu elektronicznego. 30 listopada 2008 upływa termin wstępnej rejestracji REACH i wszyscy producenci i dostawcy chemikaliów, komponentów, PCB czy sprzętu, zarówno z krajów należących do UE, jak w działających na ich terenie, mają obowiązek sprawdzić zgodność swojej działalności w tą dyrektywą. Przewodnik zapewnia pomoc w procesie rejestracji wstępnej oraz rejestracji końcowej, jak również dostarcza szczegółowej informacji, jakie substancje są uważane za niebezpieczne. ’Dyrektywa REACH jest bardzo obszerna, zawiera setki stron. IPC wyłowił najważniejsze informacje tak, aby firmy elektroniczne miały większe rozeznanie, jakie substancje uważane są za potencjalnie niebezpieczne i aby mogły zminimalizować koszty i uniknąć zachwiania swojej działalności, działając zgodnie z tymi uregulowaniami’ powiedział Fern Abrams, Dyrektor działu zajmującego się polityką środowiskową i stosunkami z organami administracji w IPC. REACH weszła w życie 1 czerwca 2007 i nakłada na firmy większy zakres odpowiedzialności w zakresie ryzyk, związanym z używaniem chemikaliów, a także w zakresie dostarczania informacji o chemikaliach używanych w procesach produkcyjnych. Przewodnik został opracowany w rezultacie niedawnego badania przeprowadzonego przez IPC, które pokazało brak świadomości i zrozumienia uregulowań REACH pośród firm sektora elektronicznego . Według Fern’a Abrams’a: ‘Wpływ REACH znacznie wybiega poza sam przemysł chemiczny i jest co najmniej równy lub nawet większy, niż wpływ dyrektywy RoHS. To bardzo ważne dla każdego uczestnika łańcucha dostaw dla elektroniki, aby zrozumieć, w jaki sposób regulacje te wpływają na jego działalność.’
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
March 27 2020 12:33 V18.4.17-1