reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Wojskowe Zakłady Łączności nr 1
Nauka i technologie |

WZŁ-1 zacieśnia współpracę z Wojskową Akademią Techniczną

Wojskowe Zakłady Łączności Nr 1 S.A. poinformowały na swojej stronie internetowej o nawiązaniu współpracy z Wojskową Akademią Techniczną, która będzie obejmowała przedsięwzięcia naukowo-wdrożeniowe, kształcenia kadr na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej oraz prace badawczo-rozwojowe.

Podpisane porozumienie jest kolejnym krokiem do zacieśnienia więzów między polską firmą wojskową uczelnią techniczną. Od 10 lat WZŁ-1 współpracuje z Wydziałem Elektroniki WAT. Podczas tego czasu zespół dra hab. inż. Dariusza Laskowskiego, prof. WAT, prowadził m.in. badania niezawodnościowych urządzeń produkowanych przez spółkę: ruchomego wozu dowodzenia dla Żandarmerii Wojskowej, Mobilnego Węzła Łączności systemu WISŁA (faza I), Aparatowni Łączności Cyfrowej – Transmisyjnej oraz Kabiny Planowania Walki F-OPS. 

„Technologie podwójnego wykorzystania to szerokie pole dla przyszłej współpracy, równolegle do technologii stricte wojskowych, dotyczących m.in. uzbrojenia, wyposażenia indywidualnego żołnierza, a nawet broni skierowanej energii. Mamy już z WZŁ-1 doświadczenie we wspólnym tworzeniu rozwiązań w zakresie łączności i logistyki - nowoczesnej oraz klasycznej, natomiast jesteśmy otwarci na kolejne wspólne przedsięwzięcia i nowe wyzwania pozwalające na opracowywanie rozwiązań służących poprawie bezpieczeństwa naszego kraju. Cieszę się, że możemy wspólne te zadania realizować” – powiedział  gen. bryg. prof. dr hab. inż. Przemysław Wachulak, Rektor-Komendant WAT.

WZŁ-1 wskazuje również, że wraz z Wojskową Akademią Techniczną i Siecią Łukasiewicza eMAG złożył 31 stycznia 2024 r. wspólny wniosek o realizację projektu „Inteligentny integrator przyszłościowych systemów łączności współczesnego pola walki (tj. BMS) wspierający automatyzację i bezpieczeństwo przemysłu danych (usług) w strukturach MON” w ramach konkursu 1/PERUN/2023 Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR).

 „Cieszymy się na możliwość kontynuacji współpracy z tak uznaną instytucją, o tak bogatym dorobku naukowym, jak Wojskowa Akademia Techniczna. Dzięki synergii nauki i przemysłu, naukowcom, specjalizującym się w różnych dziedzinach badawczych oraz unikatowym możliwościom jakie oferuje WAT, jesteśmy w stanie tworzyć przełomowe rozwiązania w systemach łączności” – dodał Jarosław Robert Kudelski, Prezes Zarządu WZŁ-1.

Zgodnie z zawartym w dniu dzisiejszym porozumieniem współpraca — pisze WZŁ-1 — będzie realizowana w trzech obszarach tematycznych:

  • poprzez prowadzenie przedsięwzięć naukowo-wdrożeniowych – działania w tym obszarze mają objąć wspólne przedsięwzięcia w zakresie prac badawczych, rozwojowych do VI Poziomu Gotowości Technologicznej;
  • kształcenie kadr na potrzeby MON w szczególności prowadzenie szkoleń, kursów, wykorzystując infrastrukturę oraz potencjał Spółki; 
  • w obszarze inicjowania badań i prac rozwojowych, ich komercjalizacji, promowania wyników, doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji technicznych, organizowania szkoleń, kursów i konferencji.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama