reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Kosmiczna współpraca Polski i Rwandy

Przedstawiciele Polskiej Agencji Kosmicznej (POLSA) oraz Rwandyjskiej Agencji Kosmicznej (Rwanda Space Agency, RSA) podpisali wczoraj w Kigali porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) w dziedzinie technologii kosmicznych — oświadczyła we wtorek, 27 lutego, POLSA.

Polska Agencja Kosmiczna pisze w komunikacie prasowym, że zawarte porozumienie ma na celu rozwój sektora kosmicznego obu krajów poprzez wzmocnienie relacji na linii przemysł-środowisko akademickie i rozwijanie możliwości w zakresie technologii kosmicznych, ułatwiając transfer wiedzy i promując inicjatywy badawczo-rozwojowe. 

Podpisane memorandum nastąpiło niecały miesiąc po wizycie Prezydenta Andrzeja Dudy w Rwandzie, jest więc traktowane jako kolejny ważny krok w budowaniu relacji pomiędzy Polską i tym rozwijającym się afrykańskim krajem. Jak podkreślono w komunikacie, memorandum określa zasady współpracy między stronami w obszarach eksploracji i pokojowego wykorzystania technologii kosmicznych, a także badań i zastosowań teledetekcji. Współpraca ta ma jednak obejmować również działania w ramach porozumienia Artemis Accords, którego zarówno Polska i Rwanda są sygnatariuszami. 

POLSA zaznacza, że Rwanda jest przykładem błyskawicznie rozwijającej się gospodarki kosmicznej w środkowej Afryce, a kraj ten — ze względu na bliskość równika — posiada strategiczną przewagę w bezpośredniej komunikacji satelitarnej, która może okazać się cenna w realizacji misji kosmicznych np. księżycowych. 

„Partnerstwo między Rwandą a Polską podkreśla potrzebę sprostania pilnym wyzwaniom poprzez współpracę i innowacyjne podejście. Łącząc wspólne wysiłki, chcemy zwiększyć zastosowanie technologii kosmicznych, a tym samym przyczynić się do podniesienia jakości i warunków życia społeczeństw obu krajów” – podkreśla prof. dr hab. Grzegorz Wrochna, prezes POLSA, w komunikacie. 

Równocześnie wskazano, że aktualnie głównym priorytetem rwandyjskiej polityki kosmicznej jest budowanie krajowych zdolności kosmicznych i ich optymalne wykorzystanie w celu napędzania zrównoważonego rozwoju rwandyjskiej gospodarki (m.in. w rolnictwie, opiece zdrowotnej, komunikacji, transporcie, edukacji), co w rezultacie przełoży się na długoterminową poprawę warunków społeczno-ekonomicznych. Technologie kosmiczne miałyby więc przede wszystkim służyć obywatelom w ich codziennym funkcjonowaniu, a jako priorytetowe obszary inwestycji środków krajowych to usługi telekomunikacyjne, aplikacje EO, budowa naziemnej infrastruktury kosmicznej oraz nawigacja. 

„Rwanda jest zaangażowana w wykorzystywanie możliwości technologii kosmicznych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju priorytetowych sektorów w kraju. Współpraca z polską branżą kosmiczną dzięki POLSA otwiera nowe możliwości dla wspólnych inicjatyw i wymiany wiedzy dla aktywizacji naszego sektora kosmicznego” – dodajeFrancis Ngabo, dyrektor RSA. 

POLSA podkreśla, że RSA to jedna z najmłodszych agencji kosmicznych, której główną misją jest budowanie rodzimego sektora kosmicznego w oparciu o innowacje technologiczne oraz rozwój społeczno- gospodarczy całego kraju, a do jej celów należy m.in. zapewnianie instytucjom rządowym łączności satelitarnej i wykorzystywanie danych satelitarnych do wspierania monitorowania środowiska, planowania urbanistycznego i zarządzania kryzysowego. Równocześnie RSA, by zrealizować swoje cele, buduje tzw. Geospatial Hub, czyli serwis przetwarzający dane satelitarne za pomocą sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 11 2024 07:39 V22.4.25-1
reklama
reklama