reklama
reklama
reklama
© Shape Robotics
Biznes |

Duński Shape Robotics z rekordowymi wynikami

Wyniki finansowe Shape Robotics, duńskiego lidera sektora EdTech, za 2023 rok okazały się wyższe niż przewidywano. Shape Robotics wypracował w ubiegłym roku 22,8 mln EUR przychodów oraz wynik EBITDA na poziomie 1,1 mln EUR. Wcześniejsze szacunki zakładały, że spółka osiągnie przychody rzędu 19,4-20,8 mln EUR, a jej skorygowana EBITDA wyniesie 0,5-0,8 mln EUR. Należy dodać, że w 2023 r. Shape Robotics weszło na główny parkiet NASDAQ w Kopenhadze i sfinalizowało transakcję przejęcia polskiej spółki Skriware, o czym Evertiq niejednokrotnie pisał.

Po przejęciu polskiego Skriware, Shape Robotics skoncentrowało się na integracji firm oraz planach związanych z penetracją polskiego rynku EdTech. Duńska firma widzi w nim duży potencjał i uważa, że polski rynek może nawet przerosnąć rumuński, który jak dotąd był głównym rynkiem dla Shape Robotics. Jeszcze w tym kwartale ma zostać zaprezentowana trzyletnia strategia rozwoju.

Shape Robotics podaje w komunikacie, że w 2023 r. jego znaczenie na rynku rumuńskim istotnie wzrosło. Na przestrzeni 12 miesięcy Shape Robotics pomyślnie realizowało strategię rozwoju opartą na partnerstwie, co zaowocowało pojawieniem się kluczowych zamówień oraz korektą prognoz finansowych w górę. 

Choć przewiduje się, że w 2024 r. rynek rumuński będzie nadał rósł, Shape Robotics intensywnie pracuje nad szybką integracją Skriware, objęciem kolejnego dużego rynku (w Polsce) i stworzeniem przyszłego czynnika wzrostu. Duński lider sektora EdTech spodziewa się, że w 2024 r. obroty spółki wyniosą 40,2-43,6 mln EUR. 

W ciągu nieco ponad 2 lat międzynarodowy zespół Shape Robotics z André Fehrnem na czele osiągnął długą listę kamieni milowych. Do najważniejszych należą: istotne partnerstwa – z NOD, Samsung, i3-Technologies i Lenovo, strategiczne przejęcia, nowe spółki zależne, wzmocnienie zarządu, wysoki wzrost wyników oraz uzyskanie licznych nagród, które przełożyły się na rosnące zaufanie ze strony rynku. 

„Realizacja celów oznaczała dla nas większą ekspozycję na arenie międzynarodowej i dalszą walidację Shape Robotics jako wiarygodnego partnera w procesie globalnej transformacji cyfrowej oraz edukacji dzieci i młodzieży w przedmiotach objętych nauczaniem STEAM. Dzięki zakończonemu już przejęciu Skriware zyskaliśmy nowy, potencjalnie główny rynek w Polsce, który pozostaje dla nas w dużym stopniu otwarty. Oba zespoły, które na przestrzeni ostatnich tygodni połączyły się w jeden team, reprezentują wspólne wartości i cele. Działalność dwudziestu dwóch pracowników z Polski przekłada się na pozytywny odbiór ze strony rynku oraz duże zasięgi. Okolicznościami sprzyjającymi naszemu rozwojowi są też wyraźny nacisk polityczny położony na sektor EdTech oraz miliardowe budżety związane z dążeniem Polski do stania się jednym z najsilniejszych społeczeństw technologicznych w Europie. To wszystko sprawia, że szacujemy, iż w niedługim czasie Polska może stać się dla nas nowym kluczowym rynkiem, na którym osiągniemy jeszcze lepsze wyniki niż w Rumunii” — mówi André Fehrn, CEO duńskiej spółki, w komunikacie prasowym.

Shape Robotics pełni istotną rolę na międzynarodowym rynku technologii edukacyjnych. Niedawno André Fehrn reprezentował spółkę przed ambasadorami i ministrami edukacji podczas otwarcia nowej ambasady Danii w Mołdawii, gdzie firma właśnie utworzyła swoją filię. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2