reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Uniwersytet Zielonogórski
Nauka i technologie |

Relpol nawiązał współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim

Znany polski producent przekaźników, działający w branży od 1958 roku, podpisał umowę o współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim. Partnerzy zobowiązali się do prowadzenia wspólnych prac rozwojowych, realizacji wspólnych projektów, wspólnego działania w programach badawczych, do komercjalizacji wyników ze wspólnie prowadzonych prac , a także do ponoszenia swoich kwalifikacji.

„Jest to kolejny krok w pokazaniu, że ta współpraca się dzieje, pomiędzy nauką, a biznesem. To nie jest tylko współpraca dla kierunków technicznych, kierunków ścisłych. My swoim obszarem współpracy zaczynamy widzieć obszary dla różnych innych dyscyplin naukowych, np. socjologii, która również włącza się w działania z przedsiębiorstwami. To co robimy jest niezmiernie ważne –  zarówno zespoły naukowe, studenci, widzą, że ta pozyskana wiedza jest użyteczna, że przedsiębiorstwa nas potrzebują – z jednej strony naukowców, jak i młodej kadry do tego, aby się rozwijać. Niezmiernie się cieszę, że jest to kolejna umowa, że ta współpraca jest coraz bardziej faktyczna, widoczna i to jest wymierny efekt naszych działań” – podsumowała nawiązanie współpracy prof. dr hab. inż. Justyna Patalas-Maliszewska, Prorektor ds. Współpracy z Gospodarką UZ.

Uniwersytet Zielonogórski zwraca uwagę, że nawiązana współpraca z firmą Relpol będzie polegała m.in. na prowadzeniu wspólnych prac rozwojowych i badań naukowych, realizacji wspólnych projektów związanych z opracowywaniem i wdrażaniem innowacji produktowych i innowacji procesów biznesowych.

„Jesteśmy firmą, która działa od 65 lat. Od samego początku byliśmy przedsiębiorstwem polskim i z polskim przemysłem jesteśmy ściśle związani. Jesteśmy firmą, która produkuje przekaźniki elektromagnetyczne, czyli działamy w branży automatyki przemysłowej. Mamy do czynienia w dzisiejszych czasach ze swoistą rewolucją technologiczną w zakresie m.in. transformacji energetycznej, czy trendach związanych z ekologią w życiu codziennym i w zakresie przemysłowym” —tłumaczy Bartłomiej Szydłowski, Dyrektor Handlu i Marketingu w firmie Relpol, cytowany przez UZ. „W tym przypadku niezwykle istotne dla nas jest to abyśmy mogli podpisać taką umowę, która pozwoli nam zwiększyć zaplecze techniczne, naukowe, które pozwoli nam być konkurencyjnym na rynku i osiągać cele, które firma sobie stawia. Cele strategiczne, długoterminowe – bo na tych, nam w tej chwili najbardziej zależy, żeby być konkurencyjnym w stosunku do otoczenia biznesowego. Umysły, które są tutaj na uczelni - a kończyłem tę uczelnię więc mam świadomość potencjału, który tutaj drzemie, niedocenionego potencjału. Wierzymy w to, że ta współpraca pozwoli na nowe pomysły, nowe kierunki, które możemy sobie obrać w przyszłości, aby osiągnąć to co sobie założyliśmy.”

Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ z Instytutu Inżynierii Mechanicznej, zwrócił natomiast uwagę, że jego uczelnia ma duże doświadczenie we współpracy z przemysłem i dodał:

„Wygląda to w ten sposób, że po takim oficjalnym sfinalizowaniu kontaktów i współpracy, budujemy zespoły robocze. Zarówno po stronie Uniwersytetu Zielonogórskiego jak i po stronie firmy. Te zespoły robocze określają pewien harmonogram współpracy. Jeżeli chodzi o obszary związane z dydaktyką, to ta współpraca polega na wymianie studentów, realizacji prac dyplomowych, praktyk oraz staży studentów w firmie. Z drugiej strony to są badania na rzecz tych firm. Mogą to być np. wspólne projekty naukowo-badawcze, czy zlecenia badań przez firmy do Uniwersytetu Zielonogórskiego. Jeżeli chodzi o firmę Relpol S. A. to mówimy o elektrotechnice, inżynierii mechanicznej, inżynierii materiałowej czy fizyce, także jest tutaj całe spektrum możliwości w prowadzeniu badań naukowych.” 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1