reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© NEWAG
Przemysł elektroniczny |

Newag z kontraktem na 75 mln zł

Założone w 1876 roku w Nowym Sączu przedsiębiorstwo poinformowało w raporcie bieżącym, że w czwartek 8 lutego, zawarło umowę z Rail STM Sp. z o. o. z siedzibą w Tychach na dostawę 4 lokomotyw elektrycznych.

Umowa zawarta pomiędzy spółką Newag a Rail STM opiewa na 75 mln zł netto. Jej przedmiotem jest dostawa 4 lokomotyw elektrycznych wraz ze świadczeniami dodatkowymi. 

Newag podaje, że udziela gwarancji jakości na każdą dostarczoną lokomotywę na okres 24 miesięcy od daty odbioru przez zamawiającego, z zastrzeżeniem dłuższego okresu gwarancji dla niektórych komponentów, które zostały wskazane w zawartej umowie. 

W umowie uwzględniono również możliwość nałożenia kar umownych, jeśli wystąpi opóźnienie w dostarczeniu lokomotyw oraz niewykonania i nienależytego wykonania przez Newag lub zamawiającego innych zobowiązań uwzględnionych w umowie. Jak wskazano, łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 20% netto wartości umowy.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1