reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Creotech
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments zakończył kolejny projekt sukcesem

Creotech Instruments poinformował w komunikacie prasowym o zakończeniu prac nad polskim systemem do wykrywania przeszkód lotniczych z wykorzystaniem technologii satelitarnej. Spółka realizowała projekt we współpracy z Polską Agencją Żeglugi Powietrznej oraz AP-Tech Sp. z o.o., a jego wartość wyniosła około 17,5 mln zł.

Prace nad projektem SAMPLE, czyli Systemem Automatycznego Monitorowania Przeszkód Lotniczych i Ewidencji, trwały trzy lata. Jak podaje Creotech, efektem projektu jest kompleksowy system automatycznego wykrywania i monitorowania przeszkód lotniczych w pobliżu lotnisk i lądowisk (zgodny ze standardami ICAO), który w unikalny sposób łączy dane satelitarne z danymi pozyskiwanymi za pomocą bezzałogowych statków powietrznych, kamer wizyjnych i skaningiem LiDAR, tworząc innowacyjne rozwiązanie do monitorowania i wykrywania w czasie rzeczywistym przeszkód w przestrzeni powietrznej. 

Creotech podkreśla, że uruchomienie SAMPLE pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa lotniczego i może znaleźć zastosowanie w branży lotniczej, w tym u operatorów lotnisk, lądowisk, vertiportów oraz jednostek samorządu terytorialnego i administracji państwowej.

„Projekt SAMPLE to nie tylko innowacyjne na skalę światową rozwiązanie, ale również dowód na zdolność Creotech Instruments do przewodzenia w branży. Dzięki 3-letnim wysiłkom i we współpracy oraz zaangażowaniu ze strony naszych partnerów PAŻP i AP-Tech, stworzyliśmy realne rozwiązanie, które przechodzi obecnie w fazę komercjalizacji. Projekt był wymagający od strony technologicznej, administracyjnej oraz formalno-prawnej, a mimo to zrealizowaliśmy go zgodnie z przyjętymi założeniami i harmonogramem, osiągając wszystkie wyznaczone cele” – wyjaśnia Piotr Mazur, Kierownik Projektu w Creotech Instruments S.A., w komunikacie prasowym. 

Polska spółka za najważniejszy atut opanowanego systemu uważa zdolność do automatycznego generowania danych dotyczących przeszkód lotniczych i ukształtowania terenu na podstawie wysokorozdzielczych zdjęć satelitarnych (Earth Observation), danych pozyskiwanych za pomocą bezzałogowych statków powietrznych (BSP), chmur punktów ze skaningów LiDAR oraz stałych kamer wizyjnych. Wskazuje ona również, że system pozwala nie tylko na automatyczne tworzenie i aktualizację baz danych o przeszkodach (eTOD – electronic Terrain Ostacles Database) w oparciu o metody fotogrametryczne, ale również na bieżącą analizę ruchu lotniczego i automatyczne wykrywanie zdarzeń niepożądanych (incydentów) związanych z przeszkodami lotniczymi. 

„Creotech wielokrotnie dowodził już swoich wysokich kompetencji w obszarze rozwiązań kosmicznych oraz kwantowych, natomiast to przedsięwzięcie pokazuje, że potrafimy realizować również złożone projekty z dziedziny Earth Observation. SAMPLE jest bardzo dobrym przykładem praktycznego wykorzystania danych satelitarnych na potrzeby poprawy bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i dronowym. Zdjęcia satelitarne zapewniają aktualną, wiarygodną informację o istniejących i nowo pojawiających się przeszkodach lotniczych, co czyni nasze rozwiązanie szczególnie użytecznym. System eliminuje najważniejsze niedogodności związane z dotychczas stosowanymi metodami monitorowania przeszkód lotniczych – w większości pozyskiwanych w sposób manualny poprzez badania w terenie. Obecnie rozpoczynamy fazę komercjalizacji tego produktu i weryfikowania jego potencjału biznesowego u końcowych odbiorców z branży lotniczej” – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A., w komunikacie. 

SAMPLE umożliwia kompleksowe śledzenie obiektów będących przeszkodami lotniczymi dla statków powietrznych, wykrycie obiektów stanowiących potencjalnie zagrożenie dla operacji statku powietrznego, a także w sposób ciągły obserwować obiekty pod kątem możliwych zmian ich lokalizacji czy wymiarów np. wysokości. Jest to rozwiązanie, którym może być zainteresowana szeroko pojęta branża lotnicza, stanowiąca jeden z największych rynków na świecie. 

W procesie przetwarzania danych oraz klasyfikacji wykrytych obiektów wykorzystywane są autorskie algorytmy oraz metody uczenia maszynowego z zastosowaniem sieci neuronowych. Dane o przeszkodach są wykorzystywane w zaawansowanym module analitycznym, pozwalającym na określanie ryzyka lub monitorowanie i raportowanie zdarzeń, dzięki wdrażanej w systemie funkcji monitorowania rzeczywistego ruchu lotniczego. 

Creotech Instruments podkreśla, że SAMPLE jest platformą nieograniczoną geograficznie, co oznacza, że może być zastosowana w każdym miejscu na świecie, a w związku z coraz większą dostępnością wysokorozdzielczych danych satelitarnych, zastosowanie proponowanego rozwiązania staje się coraz łatwiejsze i tańsze. 

Projekt był finansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na kwotę 12,7 mln zł, wartość całego projektu wyniosła około 17,5 mln zł. W realizacji uczestniczyła również Polska Agencja Żeglugi Powietrznej oraz AP-Tech Sp. z o.o.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1