reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Politechnika Gdańska; fot.Krzysztof Krzempek
Nauka i technologie |

7 mln zł na rozwój dla Politechniki Gdańskiej

W wyniku pogłębiających się napięć geopolitycznych i niestabilnej sytuacji gospodarczej, wiele krajów zdecydowało się na regionalizację swoich łańcuchów dostaw. By strategia ta mogła się ziścić, uchwalano kolejne zachęty finansowe, jak np. Chips Act, które zaczęły przyciągać inwestorów do USA czy Unii Europejskiej. Jednak taka regionalizacja niesie za sobą również ryzyko — brak odpowiednio wykwalifikowanych pracowników.

Dostrzegły ten problem choćby Niemcy, które zaczęły już wdrażać programy naprawcze. O sprawie pisał wcześniej Evertiq: Niemcy mają rozwiązanie na niedobór wykwalifikowanych pracowników? Polska raczej nie chce zostać w tyle i stara się wzmocnić jeden ze swoich największych atutów, czyli właśnie dostęp do dobrze wykwalifikowanych pracowników i szerokiego grona specjalistów. Jeśli jednak Polska stanie na laurach i nie zacznie robić czegoś ponadto, to utraci swój atut. Wydaje się, że nasi rządzący to rozumieją, co może potwierdzać choćby przyznanie Politechnice Gdańskiej dofinansowania w wysokości 7 mln zł na rozwój i modyfikację programów kształcenia dla kierunków związanych z kluczowymi branżami krajowego przemysłu w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 (FERS).

Politechnika Gdańska będzie realizowała od stycznia 2024 roku do października 2026 roku projekt Studia 5.0. Kierownikiem przedsięwzięcia został mianowany prof. Mariusz Kaczmarek, prorektor ds. kształcenia. Wartość projektu wynosi 6 984 910,55 zł, w tym kwota dofinansowania 6 773 495,55 zł, wskazuje PG.

Dzięki dofinansowaniu modyfikacji ulegnie pięć kierunków II stopnia na pięciu wydziałach, jak wskazuje uczelnia będą to:

  • Technologia chemiczna — specjalność: technologie energii odnawialnej, Wydział Chemiczny;
  • Technologie kosmiczne i satelitarne — specjalności: technologie informacyjne i telekomunikacyjne w inżynierii kosmicznej i satelitarnej oraz engineering and management of space system, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki;
  • Inżynieria materiałowa — specjalność: inżynieria materiałów funkcjonalnych dla energetyki odnawialnej, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej;
  • Transport — specjalności: planowanie i zarządzanie systemem transportowym, Inteligentne systemy transportowe, infrastruktura transportu szynowego, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska;
  • Energetyka — specjalności: zaawansowane technologie energetyczne i energetyka jądrowa, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa.

Politechnika Gdańska podkreśla, że łącznie na potrzeby kształcenia dla kluczowych branż krajowego przemysłu zostanie zmodyfikowanych i dostosowanych 2390 godzin kształcenia. W tworzenie nowych treści zostanie zaangażowanych łącznie 61 nauczycieli akademickich. Projekt przewiduje modernizację zajęć dydaktycznych, ale również m.in. zajęcia prowadzone przez praktyków, wizyty studyjne, uzupełnienie lub modyfikację bazy laboratoryjnej.

Równocześnie, by poprawić jakość kształcenia, Politechnika Gdańska zapowiedziała rozwój kompetencji dydaktyków, którzy będą zaangażowanych w realizację procesu kształcenia na modyfikowanych kierunkach. Szkolenia kadry będą dotyczyły kompetencji cyfrowych, na rzecz zielonej transformacji oraz projektowania uniwersalnego.

„Zaplanowane w projekcie działania są kontynuacją priorytetowych kierunków rozwoju PG. To również odpowiedź na wymogi zmieniającego się otoczenia społeczno-gospodarczego – przekształceń związanych z wdrażaniem zrównoważonego rozwoju oraz z cyfrową transformacją – a także na wizję przyszłości europejskiego przemysłu określoną przez Komisję Europejską „Przemysłem 5.0”. Zakłada ona m.in. zorientowanie na człowieka (ang. human-centric), w tym kształcenie, szkolenie i podnoszenie kwalifikacji, jako jedne z najpilniejszych kwestii, aby dostosować się do transformacji cyfrowej oraz zrównoważony rozwój i odporność (ang. resilient), w tym m.in. przeprowadzanie reform i inwestowanie w priorytety ekologiczne, cyfrowe” — pisze Politechnika Gdańska na swojej stronie internetowej. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1