reklama
reklama
reklama
© Comarch
Biznes |

Comarch powołał nową Prezes Zarządu

W środę, 3 stycznia, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Comarch S.A., podczas którego dokonano wyboru członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. Dr Anna Pruska została powołana na stanowisko Prezesa Zarządu krakowskiego giganta, a Marcin Warwas i Marcin Kaleta na stanowiska Wiceprezesów Zarządu. Dodatkowo na członka Rady Nadzorczej Comarch S.A. NWZA powołało prof. dr hab. Marię Jolantę Flis.

„Wierzę, że to będzie mocny rok dla Comarch” – podkreśla Prezes Zarządu dr Anna Pruska - „zamierzamy nadal dynamicznie się rozwijać i zwiększać sprzedaż na rynkach zagranicznych, nie odpuszczając wyzwań rynku polskiego. Chcemy stanąć na wysokości zadania i wzmacniać markę znaczącej polskiej firmy IT za granicą. Stawiamy na jeszcze większą innowacyjność produktów Comarch, co będzie możliwe dzięki inwestycji w najnowsze technologie IT oraz budowanie coraz mocniejszego zespołu specjalistów w tych dziedzinach.”

Nowa Prezes Zarządu, dr Anna Pruska, z wykształcenia jest ekonomistką — absolwentką Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiowała również makroekonomię na Uniwersytecie Jana Gutenberga w Moguncji, skąd w 2003 roku wyjechała na studia podyplomowe do Genewy, uzyskując tam certyfikat ukończenia studiów na kierunku Ekonomia Rozwoju. Tytuł doktora nauk humanistycznych w dziedzinie Stosunków Międzynarodowych obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2019 roku. 

Anna Pruska od 2004 roku związana jest z firmą Comarch. W latach 2004-2008 pełniła funkcję Prezesa Comarch Software AG. Do jej obowiązków należało zajmowanie się  rozwojem businessu i tworzenie od podstaw struktur firmy w Europie Zachodniej (w Niemczech, Francji oraz Belgii). Na tych rynkach odpowiadała za sprzedaż produktów Comarch w sektorach Telekomunikacyjnym, ERP oraz Finanse, Bankowość i Usługi. 

Następnie, w 2013 roku została mianowana Prezesem Rady Nadzorczej Comarch Swiss AG oraz pełniła funkcję Członka Rady Nadzorczej Comarch SA. Następnie 2 października 2023 roku dr Annę Pruską Rada Nadzorcza delegowała czasowo do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Comarch SA.

Nowy Wiceprezes, Marcin Warwas, jest z kolei absolwentem Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, a pracę w Comarchu rozpoczął już w 1996 roku, obejmując stanowisko członka Zarządu Comarch Systemy Sieciowe. W latach 1997-1998 był dyrektorem warszawskiego oddziału Comarch S.A. W 1998 roku został dyrektorem ds. sprzedaży, a w 2007 r. dyrektorem sektora Usługi oraz Wiceprezesem Zarządu Comarch S.A. W latach 2007-2023 pełnił również funkcję członka Zarządu Comarch S.A. oraz członka zarządów i rad nadzorczych spółek z Grupy Comarch.

„Comarch konsekwentnie od prawie 30 lat inwestuje we własne produkty i usługi które następnie sprzedaje i wdraża na całym świecie” — powiedział Marcin Warwas, nowy Wiceprezes Zarządu. „Wymaga to wykorzystywania często zmieniających się najnowocześniejszych technologii IT, inwestycji w ludzi, ciągłego wzmacniania globalnych struktur biznesowych. To jest strategia rozwoju oparta na wiedzy, na jej konsekwentnym kumulowaniu, na adresowaniu dzięki niej potrzeb klientów. Takie podejście umożliwia skuteczne zaadresowanie najnowszych trendów rynkowych takich jak digitalizacja, personalizacja, AI, przetwarzanie w chmurze i optymalizacja kosztów.”

Drugi Wiceprezes, Marcin Kaletą, to absolwent Informatyki na Politechnice Krakowskiej, który w 2010 roku rozpoczął pracę w Comarchu jako programista w projektach telekomunikacyjnych. W 2015 roku objął stanowisko Solution Managera, budując rozwiązania BSS dla klientów z Europy oraz Ameryki Północnej i Łacińskiej. Następnie, w latach 2016 – 2018 był odpowiedzialny za aspekty DevOps oraz Managed Services projektów bankowości korporacyjnej w sektorze Finanse, Bankowość i Ubezpieczenia (FBU); a w latach 2018-2023 Kaleta został dyrektorem ds. innowacji Grupy Kapitałowej Comarch oraz dyrektorem Centralnych Zespołów Kompetencyjnych. W 2020 roku równolegle objął Business Unit Egeria w sektorze APUS. Od 2021 r. przewodniczył Radzie ds. Cyber Security w Comarch. W 2023 roku został Dyrektorem Sektora Telekomunikacji.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1