reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© WB Electronics
Przemysł elektroniczny |

GLADIUSY dostarczone Siłom Zbrojnym RP

Grupa WB poinformowała o dostarczeniu Siłom Zbrojnym RP elementów bezzałogowego systemu poszukiwawczo-uderzeniowego GLADIUS. Przekazanie pojazdów oraz bezzałogowych statków powietrznych rodzin FT-5 i BSP-U miało miejsce 19 miesięcy po podpisaniu umowy.

Po pozytywnie przeprowadzonych testach, które obejmowały m.in. działanie bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych z głowicą bojową, zrealizowano dostawy, a Wojsko Polskie odebrało kolejne elementy pierwszego bateryjnego modułu GLADIUS.

Pierwsze elementy systemy GLADIUS zostały odebrane przez Siły ZBrojne RP 15 grudnia 2022 oku, co umożliwiło rozpoczęcie szkolenia zespołów operatorskich przed kolejnymi dostawami elementów tego systemu.

Jak wskazuje Grupa WB, umowa na dostawę czterech bateryjnych modułów bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS wraz z pakietem szkoleniowym i logistycznym została podpisana 6 maja 2022 przez Agencję Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej i WB Electronics S.A.

Na pakiet logistyczny składają się zestawy obsługowe oraz usługa serwisowa bezzałogowych statków powietrznych, a w skład pakietu szkoleniowego wchodzi szkolenie żołnierzy, treningowe bezzałogowe statki powietrzne oraz symulatory systemu.

„Bateryjne moduły bezzałogowych systemów poszukiwawczo-uderzeniowych GLADIUS przeznaczone są do precyzyjnego rażenia celów oraz do prowadzenia rozpoznania obrazowego z powietrza z wykorzystaniem bezzałogowych statków powietrznych FT-5” — pisze Grupa WB. „Rolę efektorów systemu pełnią uderzeniowe bezzałogowe statki powietrzne BSP-U, zintegrowane z użytkowanym w Siłach Zbrojnych RP narodowym systemem kierowania ogniem TOPAZ.”

W skład bateryjnego modułu wchodzą również: wozy wyrzutnie, wozy dowodzenia, wozy amunicyjne, wozy obsługi technicznej, inne pojazdy oraz zapas uderzeniowych BSP-U.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1