reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB
Nauka i technologie |

RADMOR i Politechnika Gdańska nawiązują współpracę

21 grudnia założony w 1947 roku w Ggyni RADMOR podpisał porozumienie z Politechniką Gdańską mające na celu realizację wspólnych projektów związanych z radiokomunikacją morską, systemami dowodzenia, bezzałogowymi systemami morskimi i innymi rozwiązaniami przeznaczonymi dla Sił Zbrojnych RP.

„Od chwili założenia w roku 1947, historia spółki RADMOR związana jest z morzem i systemami łączności okrętowej. Choć przedsiębiorstwo z Gdyni w ciągu 76 lat działalności stopniowo koncentrowało się na wojskowej radiokomunikacji dla sił lądowych, to jednak nigdy nie zapomniało o swoich korzeniach" — pisze Grupa WB w aktualnościach. „Z tym większą satysfakcją można odnotować podpisanie listu intencyjnego między Politechniką Gdańską a spółką RADMOR, dotyczącego współpracy w projektowaniu, rozwoju i produkcji morskich platform rozpoznawczych i uderzeniowych, militarnej radiokomunikacji morskiej, systemów dowodzenia oraz innych rozwiązań przeznaczonych dla Sił Zbrojnych RP.”

Grupa WB podkreśla, że Politechnika Gdańska jest producentem i dostawcą pojazdów podwodnych, prowadzi również szeroko zakrojone prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie rozwiązań morskich na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa. 

Pomorska uczelnia wniesie do wspólnych przedsięwzięć nie tylko dobrych naukowców i zasoby materialne, ale również infrastrukturą badawczą i naukową niezbędną do wykonywania bardziej skomplikowanych projektów.

Z kolei gdyński RADMOR może poszczycić się ponad 76 letnim doświadczeniem, które wniesie do wspólnych przedsięwzięć z Politechniką Gdańską wraz z infrastrukturą i zespołami inżynierskimi.

„Wzajemna współpraca między Politechniką Gdańską a spółką RADMOR pozwoli uzyskać pożądany efekt synergii między przemysłem a nauką, zarówno w przeprowadzaniu badań i wykonywaniu projektów, jak również produkcji seryjnej zaawansowanych systemów” – pisze Grupa WB. „Porozumienie jest elementem realizacji szerszej strategii GRUPY WB, w wyniku której nastąpiło rozszerzenie oferty czołowego polskiego producenta elektroniki wojskowej o platformę komunikacji okrętowej FONET-NAVY. System, oparty na sprawdzonych komponentach produkowanych seryjnie w tysiącach egzemplarzy, zadebiutował we wrześniu 2023 roku na Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego.”


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1