reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Genomtec
Biznes |

Genomtec otrzyma 21,6 mln zł dofinansowania

Polska firma z branży diagnostyki molekularnej zakończyła 2023 rok dobrą wiadomością - 22 grudnia podpisała bowiem z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu „Opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych”.

Jak podaje Genomtec w komunikacie prasowym, kwota przyznanego dofinansowania wynosi 21,6 mln zł, a całkowity budżet projektu wyniesie ok. 36,7 mln zł. Wrocławska firma rozpocznie realizację projektu w styczniu 2024 roku. Zakończenie przedsięwzięcia powinno nastąpić do czerwca 2027 r.

„Nasz projekt onkologiczny znalazł się na liście pozytywnie ocenionych projektów przez PARP i w kolejnym kroku podpisaliśmy umowę, która uruchomi środki z przyznanego grantu. Bardzo dla nas ważna była ocena niezależnych ekspertów, którzy rekomendując nasz projekt do dofinansowania potwierdzili, że opracowana przez Genomtec autorska technologia SNAAT może być przełomowa w wykrywania mutacji w obszarze onkologii” – mówi Miron Tokarski, prezes zarządu Genomtec S.A., w komunikacie prasowym. „To dla nas szczególnie ważne, ponieważ doprowadziliśmy nasz projekt onkologiczny do etapu złożenia wniosku o ochronę patentową i chcemy go dalej rozwijać, w czym bardzo pomogą nam środki przyznane z PARP. Startujemy z pracami od stycznia 2024 r. i zgodnie z rozpisanym harmonogramem mamy go zakończyć w 2027 r. Rozliczanie środków z PARP będzie następowało w miarę realizacji kolejnych etapów prac. To oznacza, że również wymagany wkład własny spółki będzie pokrywany systematycznie wraz z postępami projektu. Liczymy, że nasz projekt onkologiczny istotnie wpłynie na wzrost zainteresowania wśród potencjalnych partnerów z którymi rozmawiamy w ramach działań M&A.”

Celem projektu jest opracowanie technologii oraz automatycznego systemu do detekcji mutacji w obszarze onkologii klinicznej bazującej na rozwiązaniu lab-on-chip oraz technikach izotermalnej amplifikacji kwasów nukleinowych. Genomtec wskazuje, że projektem zostaną objęte trzy moduły: Prace B+R, Cyfryzacja oraz Internacjonalizacja.

W ramach prac badawczo-rozwojowych Genomtec będzie prowadził badania laboratoryjne nad technologią detekcji mutacji w diagnostyce onkologicznej z wykorzystaniem kart mikroprzepływowych. Takie działania mają na celu umożliwienie diagnostyki i zastosowania terapii molekularnie ukierunkowanej. Następnie wrocławska firma planuje rozwijać tą technologię z wykorzystaniem dedykowanego analizatora, a także przeprowadzić badania kliniczne. 

Genomtec wyjaśnia dalej, że w ramach modułu Cyfryzacji przeprowadzi inwestycja w narzędzia umożliwiające efektywniejszą realizację prac B+R, a w ramach modułu Internacjonalizacja będzie uczestniczył w szeregu zagranicznych imprez targowych oraz ochrona własności intelektualnej Genomtec S.A.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1