reklama
reklama
reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Projekt Twardowski ze wsparciem od ESA

Oferta polskiego konsorcjum, którego liderem jest Creotech Instruments, została wybrana przez Europejską Agencję Kosmiczną ESA do przygotowania Fazy 0/A dla najważniejszej europejskiej misji związanej z mapowaniem Księżyca – pisze spółka w komunikacie. Jak zaznaczono, projekt Twardawy ma na celu zapewnienie precyzyjnych danych pozwalających na wykorzystanie, pod koniec bieżącej dekady, zasobów na powierzchni naturalnego satelity Ziemi. Przedsięwzięcie może pochłonąć nawet ok. 110 mln euro.

W projekt Twardowski zaangażowane będzie również Centrum Badań Kosmicznych PAN —odpowiedzialne za projekt instrumentu badawczego na podstawie założeń ING oraz ESA oraz Instytut Nauk Geologicznych PAN, który zdefiniuje wymagania dla misji oraz instrumentu naukowego. Creotech Instruments ma zaprojektował całą misję oraz satelitę opartego na autorskiej platformie mikrosatelitarnej HyperSat. 

Faza projektowa ma pochłonąć 250 tys. euro. Prace nad projektem mają rozpocząć się w styczniu 2024 roku i potrwać do końca grudnia. 

Creotech Instruments zaznacza w komunikacie, że projekt Twardowski wpisuje się w strategię spółki nakierowaną na komercjalizację autorskiej platformy HyperSat w celu osiągnięcia w kolejnych latach pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w UE. 

Polskie konsorcjum, z Creotech jako liderem, zrealizuje studium wykonalności na najważniejszą europejską misję związaną z mapowaniem Księżyca. Projekt Twardowski wpisuje się doskonale w naszą strategię rozwoju oraz w ramy szeroko zaplanowanych i długoterminowych działań Europejskiej Agencji Kosmicznej nakierowanych na eksplorację naturalnego satelity Ziemi. To ogromne wyróżnienie dla naszej Spółki i szansa wysłania na orbitę Księżyca najbardziej zaawansowanego technologicznie satelity do mapowania w historii rozwoju przemysłu kosmicznego. Satelita będzie oparty o naszą autorską platformę mikrosatelitarną HyperSat i przystosowany do operacji w głębokim kosmosie, w tym do bardzo wysokiej odporności na promieniowanie i obsługi dużego, zaawansowanego payloadu. Za projekt tego instrumentu badawczego odpowiadać będzie Centrum Badań Kosmicznych PAN. Dzięki realizacji misji Twardowski i precyzyjnemu mapowaniu przez satelitę, nasze dane umożliwią pełne wykorzystanie potencjału zasobów Księżyca poprzez ich przyszłe wydobycie, przetwarzanie, a nawet produkcję na jego powierzchni. Tym samym w istotnym stopniu, jako polska firma komercyjna, przyczynimy się do ekspansji ludzkości w kosmos” – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A., w komunikacie prasowym. 

Misja Twardowski jest projektem zakrojonym na dużą skalę, dlatego konsorcjum zakłada współpracę jeszcze z innymi podmiotami, nie tylko z Polski. Jednak kluczowym jest tu również budowanie narodowych kompetencji oraz podnoszenie znaczenia polskiego przemysłu kosmicznego na arenie międzynarodowej.

W komunikacie zaznaczono, że opracowany instrument badawczy zostanie wyposażony w trzy lub cztery detektory dla: światła wiedzionego, bliskiej, średniej i dalekiej podczerwieni, a otrzymane zdjęcia Księżyca w misji Twardowski będą jednymi z najlepszych i najbardziej precyzyjnych z perspektywy obecnych planów podboju Srebrnego Globu.

"Wybór projektu Twardowski oznacza, że po pierwszej europejskiej misji Księżycowej SMART-1 sprzed 20 lat, to Polska odegra teraz kluczową rolę w kolejnym, drugim tego rodzaju projekcie w Unii Europejskiej. Misja SMART-1 trwała blisko 3 lata i dostarczyła istotnych danych dotyczących geologii i składu chemicznego Księżyca, satelita do misji Twardowski będzie jednak wyposażony w instrumenty badawcze o lepszych parametrach, co pozwoli na dokonanie kolejnych istotnych odkryć i poszerzenia naszej wiedzy o Srebrnym Globie. Wykorzystanie zakresu widzialnego oraz podczerwieni umożliwi uzyskanie bardzo wyraźnych zdjęć oraz mapy najbardziej pożądanych minerałów i surowców, jakie kryją się na powierzchni Księżyca. Z naszych analiz wynika, że będziemy w stanie pokryć nawet do 98% jego powierzchni, a w oparciu o dostarczone przez nas wysokiej jakości informacje mogą zostać szczegółowo zaprojektowane i wybudowane np. kopalnie dostosowane do prowadzenia wydobycia na Księżycu” – mówił dalej dr hab. Grzegorz Brona.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1