reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Grupa WB_Radmor
Przemysł elektroniczny |

Radmor zapewni radiostacje polskiemu wojsku

Gruba WB poinformowała, że Agencja Uzbrojenia Ministerstwa Obrony Narodowej podpisała ze spółką Radmor, która jest częścią Grupy WB, umowę na dostawy radiostacji definiowalnych programowo i osprzętu towarzyszącego. Zgodnie z umową, urządzenia zostaną zamontowane na platformach mobilnych.

Z aktualności opublikowanej przez Grupę WB dowiadujemy się, że Radmor dostarczy kilkaset radiostacji przeznaczonych do nawiązywania łączności radiowej i przesyłania danych na szczeblu taktycznym. Agencji Uzbrojenia zależało na urządzeniach, które będą przeznaczone do montażu na platformach mobilnych.

Radiostacje Radmoru będą kompatybilne z urządzeniami obecnie używanymi w Siłach Zbrojnych RP i będą mogły zapewnić łączność dla kołowych transporterów opancerzonych 4×4 używanych przez nasze wojsko.

Grupa WB podkreśla, że gdyński Radmor jest najstarszym i największym w Polsce producentem radiostacji taktycznych używanych w Siłach Zbrojnych RP. Spółka ma ugruntowaną pozycję nie tylko na rynku polskim, ale cieszy się również uznaniem na arenie międzynarodowej, co potwierdza jej uczestnictwo w wielu międzynarodowych programach badawczo-rozwojowych. Należy również podkreślić, że Radmor tworzy też  własne, zaawansowane systemy łączności wojskowej, w tym m.in. COMP@N i Guarana.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2