reklama
reklama
reklama
© ESIA
Analizy |

Rynek półprzewodników osiągnie 520 mld USD w 2023

Po przewyższeniu wiosennych prognoz z nieco lepszymi wynikami za II i III kwartał, zaktualizowana wycena rynku na 2023 r. jest obecnie szacowana na 520 mld USD, co oznacza spadek o 9,4% w porównaniu z rokiem poprzednim. Przewiduje się jednak, że po tym nastąpi silne ożywienie, z szacowanym wzrostem o 13,1% w 2024 r., informuje ESIA.

Biorąc pod uwagę lepsze wyniki zaobserwowane w ostatnich dwóch kwartałach, World Semiconductor Trade Statistics (WSTS) skorygowało swoje prognozy wzrostu nieznacznie w górę, odnotowując poprawę na niektórych rynkach końcowych. Przewiduje się, że w 2023 r. półprzewodniki dyskretne, napędzane głównie przez półprzewodniki mocy, odnotują wzrost o 5,8% rok do roku. Przewiduje się jednak, że wszystkie kategorie układów scalonych (IC), w tym analogowe, mikro, logiczne i pamięci, odnotują spadek o 8,9% w porównaniu z rokiem poprzednim. Spadek ten, choć znaczący, jest mniej wyraźny niż początkowo prognozowano w czerwcu 2023 roku.

Przewiduje się, że w 2023 r. tylko rynek europejski odnotuje wzrost o 5,9%. Dla pozostałych regionów przewidywany jest z kolei spadek - w obu Amerykach o 6,1%, w regionie Azji i Pacyfiku o 14,4%, a w Japonii o 2%.

Przewiduje się ożywienie na globalnym rynku półprzewodników w 2024 r.

Prognozy na rok 2024 wskazują na dynamiczne ożywienie na światowym rynku półprzewodników, przewidując wzrost o 13,1% i osiągnięcie wartości 588 mld USD. Oczekuje się, że wzrost ten będzie w dużej mierze napędzany przez sektor pamięci, który ma wzrosnąć do około 130 mld USD w 2024 r., co oznacza tendencję wzrostową przekraczającą 40% w porównaniu z rokiem poprzednim. Oczekuje się, że większość innych głównych segmentów, w tym dyskretne, czujniki, analogowe, logiczne i mikro, również odnotują jednocyfrowe wskaźniki wzrostu.

Z regionalnego punktu widzenia, wszystkie rynki są gotowe do dalszej ekspansji w 2024 roku. W szczególności obie Ameryki i Azja-Pacyfik mają wykazać znaczny, dwucyfrowy wzrost rok do roku.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2