reklama
reklama
reklama
© XTPL
Biznes |

XTPL skaluje biznes i przyspiesza rozwój

Polska firma jest wyjątkową na skalę globalną, zajmując się komercjalizacją przełomowej, addytywnej technologii ultraprecyzyjnego druku nanomateriałów. XTPL ma za sobą udane trzy kwartały 2023 roku a teraz zaprezentowało nową strategię na lata 2023-2026, w której podkreślono plan osiągnięcia 100 mln zł sprzedaży komercyjnej.

Nowa strategia XTPL na lata 2023-2026 koncentruje się na skalowaniu biznesu i przyspieszeniu rozwoju spółki, a jej głównym celem jest osiągnięcie 100 mln zł sprzedaży komercyjnej, co oznacza 10-krotny wzrost względem 2022 roku. Firma planuje również dokonać pierwszych wdrożeń technologii XTPL na linie przemysłowe globalnych producentów zaawansowanej elektroniki. 

Jak podkreślono, strategia zakłada koncentrację w dwóch kluczowych obszarach: rozwoju biznesu i sprzedaży, a także rozwoju operacyjnego i całej organizacji. XTPL uważa, że punktem wyjścia dla sformułowania i przyjęcia tej strategii był wysoki poziom zaawansowania rozwijanych projektów oraz wyraźny wzrost popytu na produkty i rozwiązania spółki, widoczny w raportowanych wynikach począwszy od 2022 roku, a także kontynuowany w trzech kwartałach tego roku.

Warto podkreślić, że w minionych trzech kwartałach 2023 roku XTPL wypracowało przychody ze sprzedaży produktów i usług o wartości 9,2 mln zł, czyli o 38% więcej niż w analogicznym okresie przed rokiem. Duże znaczenie dla tego wyniku miała komercjalizacja wszystkich trzech linii biznesowych, w tym osiem sztuk dostarczonych urządzeń Delta Printing System.

„Przyjęcie Strategii na lata 2023-2026 to ważny moment w rozwoju XTPL, który został poprzedzony szeroką analizą naszych dotychczasowych osiągnięć, posiadanych kompetencji i możliwości, jakie na przestrzeni ostatnich kilku kwartałów pojawiły się przed spółką. Nasza sprzedaż komercyjna rośnie w wysokim tempie, a my zyskujemy coraz większą rozpoznawalność na arenie międzynarodowej, co przekłada się na istotne postępy w rozwijanych przez nas wdrożeniach przemysłowych oraz rosnącą sprzedaż w pozostałych liniach biznesowych – urządzeń Delta Printing System (DPS) i High Performance Materials (HPM, nanotusze). Wypracowane w ostatnich latach solidne fundamenty, pozytywne trendy i popyt jaki identyfikujemy w obrębie naszego portfolio, zamierzamy przekuć teraz w skalowanie biznesu i znaczące przyspieszenie rozwoju spółki” – mówił Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A., w komunikacie prasowym.

Filip Granek dodaje, że głównym celem XTPL jest osiągnięcie do końca 2026 roku sprzedaży komercyjnej na poziomie 100 mln zł, czyli dziesięć razy więcej niż w 2022 roku, co wymagać będzie od spółki szeregu inwestycji i zmian w strukturze naszej organizacji. XTPL jest jednak na to przygotowane. 

„Zakończona w lipcu br. oferta publiczna w istotnej części zabezpiecza finansowanie naszych działań i pozwala w pełni skoncentrować się na realizacji Strategii. Podtrzymujemy jednocześnie plan osiągnięcia pierwszego pełnego wdrożenia technologii XTPL w skali przemysłowej w drugiej połowie 2024 roku. Nasze dwa moduły przemysłowe zostały dostarczone w III kwartale br. do zagranicznych partnerów i wkroczyliśmy w najważniejszy etap budowy urządzeń prototypowych z zaimplementowanym naszym modułem drukującym w celu przeprowadzenia ostatecznych testów na liniach końcowych klientów, brandów rozpoznawalnych na całym świecie” – mówił dalej Filip Granek, Prezes Zarządu XTPL S.A.

Zgodnie z najnowszą strategią XTPL chce poszerzać rozwijane projekty o nowe branże w tym telekomunikację i biosensory, a także dalej rozbudowywać międzynarodową sieć dystrybutorów oraz utworzyć stacjonarne centra sprzedażowe w kluczowych technologicznie destynacjach, czyli w USA, na Tajwanie i w Korei Południowej.

Ponadto XTPL będzie dążyło do istotnego zwiększenia zdolności produkcyjnych we wszystkich trzech liniach biznesowych oraz kontynuowało prace badawczo-rozwojowe nad istniejącym portfolio i przyszłymi produktami spółki.

By osiągnąć zamierzone cele, XTPL chce zainwestować ok. 60 mln zł. Część z tej kwoty zostanie sfinansowana dzięki środkom w wysokości 34,6 mln zł netto, które spółka pozyskała w ramach zakończonej w lipcu br. oferty publicznej. Firma wskazuje, że finansowanie dalszych etapów zaplanowane jest przede wszystkim ze środków własnych wypracowanych z bieżącej działalności operacyjnej, a także projektów dotacyjnych w zakresie prac B+R.

„Realizacja Strategii na lata 2023-2026 nadaje długoterminowy kierunek rozwoju całej organizacji i ma znaczenie również dla rodzaju oraz tempa wdrażanych inwestycji, które w sposób przejściowy będą miały wpływ na raportowane przez nas wyniki finansowe. W III kwartale zwiększyliśmy wydatki inwestycyjne, które objęły m.in. urządzenia do prac B+R i produkcji oraz budowę prototypów nowych urządzeń. Zatrudniliśmy kolejnych członków zespołu, wzmacniając kompetencje we wszystkich kluczowych obszarach organizacji, w ślad za tym powiększyliśmy również powierzchnię produkcyjną, laboratoryjną i biurową” – wyjaśnia Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL, w komunikacie prasowym.

Jacek Olszański zwraca uwagę, że spółka zwiększyła zapasy, by obsłużyć jeszcze kilka zaplanowanych dostaw urządzeń Delta Printing System. 

„Wraz ze wzrostem naszych zdolności produkcyjnych, oczekujemy także wzrostu wolumenu zamówień na naszej produkty, co z kolei wpłynie pozytywnie na raportowane wyniki. Kluczowe jest dla nas obecne saldo środków pieniężnych, które zabezpiecza główne inwestycje i pozwala komfortowo rozpocząć proces skalowania naszego biznesu. Poza realizacją przychodów komercyjnych, kontynuować będziemy także rozpoznawanie przychodów z dotacji w ramach obecnie prowadzonych projektów oraz przyszłych, o które aktywnie wnioskujemy. Innowacyjność naszych rozwiązań technologicznych pozwala na wysoki poziom dopasowania do wielu programów na stopniu krajowym i europejskim. Poza stopniowym podnoszeniem zdolności produkcyjnych oczekujemy, że pierwsze pełne wdrożenie technologii XTPL na przemysłową skalę będzie istotną weryfikacją naszej technologii i mocną referencją z pozytywnym wpływem na tempo postępów w pozostałych rozwijanych przez nas równolegle 9 projektach” – podsumowuje Jacek Olszański, Członek Zarządu ds. finansowych XTPL.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2