reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Sonel
Przemysł elektroniczny |

Sonel notuje rekordowy wzrost

Polski producent przyrządów pomiarowych ma za sobą bardzo udane trzy kwartały, osiągając rekordowo wysoką sprzedaż oraz wzrost skonsolidowanych przychodów o 17,6% r/r. Wyniki te tylko potwierdzają, że Sonel jest na fali wznoszącej i wciąż ugruntowuje swoją pozycję na rynku.

W pierwszych trzech kwartałach 2023 roku Sonel wypracował następujące wyniki: 

  • skonsolidowane przychody – 151,6 mln zł, wzrost 17,6% r/r;
  • EBITDA – 20,2 mln zł, wzrost o 15,8%;
  • zysk netto – 10,4 mln zł, wzrost o  2,5%.

Sonel zanotował wzrost przychodów we wszystkich spółkach zależnych, które bez wyjątku są „rentowne i dobrze rokują na przyszłość”. Należy podkreślić, że przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Grupy zwiększyły się o 166% r/r i przekroczyły 18 mln zł.

„Niezwykle cieszy mnie utrzymanie rekordowej sprzedaży Grupy. Mimo wymagającego otoczenia, co miało związek ze wzrostem cen komponentów, kosztów pracy czy umocnienia złotego, zdołaliśmy wypracować w okresie styczeń-wrzesień wyższy wynik EBITDA i netto. Warto też odnotować, że we wszystkich spółkach zależnych wzrosły przychody ze sprzedaży, wszystkie są rentowne i dobrze rokują na przyszłość. Najdynamiczniejszy wzrost przychodów zanotowała spółka singapurska – o 149,2% r/r.” — podsumowuje Tomasz Wiśniewski, prezes zarządu Sonel SA.

Jeśli chodzi o wyniki poszczególnych spółek, to największe znaczenie dla wyników całej Grupy miała spółka Sonel SA, która wypracowała 105,7 mln zł przychodów, co oznacza wzrost o 5% r/r, a także 7,3 mln zł zysku netto. Foxytech z kolei dołożył 40,7 mln zł ze sprzedaży, a zarazem rekordowy 62% wzrost r/r. Jak zaznaczono w komunikacie, taki wynik pozwolił wypracować 1,94 mln zł zysku wobec około 0,7 mln zł straty uzyskanej rok wcześniej.

Wśród zagranicznych spółek, podmiot indyjski wypracował 7,2 mln zł przychodów, notując 16% wzrost r/r oraz 1,1 mln zł zysku – wzrost o 4,4%. Rekordzistą tych trzech kwartałów jest bezwątpienia spółka Sonetu z Singapuru, która osiągnęła 3 mln zł ze sprzedaży, co oznacza 149,2% wzrost oraz wypracowanie dodatniego wyniku na poziomie 325,7 tys. zł.

Sonel podkreśla, że w całej Grupie sprzedaż krajowa odpowiadała za 67% ogólnych przychodów, a eksport za pozostałe 33%.

„Połączenie stabilnego rozwoju sprzedaży krajowej z utrzymaniem wysokiego poziomu sprzedaży usług montażu oraz stały rozwój sprzedaży zagranicznej, to kluczowe warunki rozwoju Sonela. Utrzymanie silnego rozwoju sprzedaży na rynkach zagranicznych jest priorytetem na najbliższe okresy. Chcemy rozwijać się na wielu rynkach, m.in. w państwach DACH, Indiach, Singapurze, Ameryce Południowej, krajach ASEAN oraz rozwiniętych rynkach europejskich. W ubiegłym miesiącu podpisaliśmy list intencyjny z partnerem niemieckim dotycząc utworzenia w Niemczech spółki. Sonel będzie kontrolował w niej 51 proc. udziałów” – mówi dalej Tomasz Wiśniewski, prezes zarządu Sonel SA.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1