reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Technosystem
Przemysł elektroniczny |

Technosystem zrewolucjonizuje proces testowania

Polska firma zajmująca się montażem urządzeń elektronicznych otrzymała ok. 6,7 mln zł dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu SUPREMO, który ma na celu opracowanie innowacyjnego procesu zautomatyzowania testowania poprodukcyjnego modułów elektronicznych.

W ramach projektu SUPREMO, przedsiębiorstwo z 13 letnim doświadczeniem w branży, opracuje innowacyjny proces zautomatyzowanego testowania poprodukcyjnego zaawansowanych modułów elektronicznych o wysokim poziomie złożoności.

Jak wyjaśnia Technosystem, innowacyjność procesowa SUPREMO polega na integracji klasycznych testów funkcjonalnych z pomiarami zjawisk fizycznych występujących w trakcie realizacji testu funkcjonalnego. Firma zakłada korzystanie z pomiarów bliskiego pola elektromagnetycznego, emisji akustycznej oraz termicznej.

Firma zwraca uwagę, że skorelowane z przebiegiem testu funkcjonalnego dane pomiarowe, odniesione do opracowanego modelu prawidłowych wyników, posłużą do wnioskowania o stanie modułu przez system ekspertowy oraz, w przypadku wykrycia anomalii, pomocy w określeniu jej przyczyny. Modele danych opracowane zostaną na podstawie pomiarów testowej partii modułów wpierw na stanowisku referencyjnym, cechującym się lepszymi parametrami urządzeń pomiarowych, a następnie na stanowisku produkcyjnym, przystosowanym do testowania serii urządzeń.

„W trakcie projektu powstanie system ekspertowy oraz prototypowa linia testująca, w której skład wejdą produkcyjne oraz referencyjne stanowiska pomiarowe" – wyjaśnia Marcin Kiepiela, Kierownik projektu. "Rezultatem projektu będzie wdrożony w przedsiębiorstwie  proces testowania poprodukcyjnego wraz z  procedurami  tworzenia  stanowisk pomiarowych dla kolejnych modułów elektronicznych, bazujących na uniwersalnym stanowisku pomiarowym. Rozszerzy to zakres oferowanych usług oraz poprawi jakość sprzedawanych produktów własnych, w szczególności oferowanej przez spółkę aparatury naukowej. Dzięki zbieranym danym pomiarowym oraz opracowanemu systemowi ekspertowemu będziemy mogli zaoferować naszym klientom wartościowe wsparcie w rozwoju ich produktów.” 

Proces opracowany przez Technosystem w ramach projektu SUPREMO zakłada:

  • zwiększenie możliwości wykrywania i korekcji błędów produkcyjnych,
  • wykrycie defektów, które nie są możliwe do wykrycia klasycznymi testami funkcjonalnymi,
  • wykonywanie analizy statystycznej parametrów urządzeń w partii, umożliwienie dzielenia partii na klasy urządzeń podejrzewanych np. o wyższą lub niższą trwałość,
  • zbieranie danych, które można wykorzystać do analizy projektu urządzenia pod względem wrażliwości na rozrzuty parametrów zastosowanych komponentów,
  • zbieranie danych pozwalających na kontrolę powtarzalności parametrów zastosowanych komponentów w ramach różnych serii produkcyjnych oraz wpływu na parametry pracy urządzenia zastosowania zamienników (np. testy funkcjonalne wykazują, że urządzenie działa, ale testy termograficzne ujawniają, że miejscowo dochodzi do przegrzania, które może ograniczyć żywotność urządzenia),
  • zebranie danych, które mogą być analizowane pod kątem korelacji z danymi klienta na temat np. reklamacji, w ramach lub pomiędzy partiami produkcyjnymi,
  • wykorzystanie systemu eksperckiego do pomocy w serwisowaniu urządzeń wadliwych.
© Technosystem

Technosystem liczy, że ich innowacyjny projekt znajdzie zastosowanie u klientów, którzy zlecają produkcję zaawansowanych technologicznie modułów elektronicznych o szczególnych wymaganiach na niezawodność i powtarzalność parametrów oraz są zainteresowani wykorzystaniem danych statystycznych z testów do analizy swoich produktów.

Należy zaznaczyć, że aktualnie polski EMS stosuje proces rozszerzonego testowania w przypadku produkowanych przez siebie modułów elektronicznych do zastosowań naukowych, jak np. aparatura do budowy komputerów kwantowych czy stosowana w eksperymentach fizyki wysokich energii. Zdaniem firmy takie testowanie jest ważne w szczególności tam, gdzie koszt wynikający z niedziałania lub błędnego działania urządzenia jest bardzo duży, co może wynikać np. z przestoju eksperymentu naukowego lub błędnych wyników, skutkujący później kosztami pracy wielu wysoko wykwalifikowanych ludzi.

SUPREMO jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, a realizowane w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Technosystem otrzymał dofinansowanie z EFRR w wysokości 6 688 894 zł. Całkowita wartość projektu to 10 023 867 zł.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1