reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 28 lipca 2010

Nietrafione inwestycje Zakładów Elektroniki Górniczej za 5.5 mln zł

Zakład Elektroniki Górniczej S.A. był zmuszony wpisać w straty 5.5 mln zł z tytułu nietrafionych prac rozwojowych, w wyniku których powstały urządzenia, odbiegające poziomem technicznym od produktów konkurencji.

Łącznie ZEG S.A. wpisał w straty kwotę 6.296 tys zł z tytułu utraty wartości wybranych aktywów. Dwie najpoważniejsze pozycje to: - Prace rozwojowe zakończone i przyjęte na wartości niematerialne i prawne w kwocie: 1.580 tys zł Odpis związany jest z brakiem dopływu korzyści ekonomicznych z tych prac (brak sprzedaży i zwrotności poniesionych nakładów). - Niezakończone prace rozwojowe w kwocie: 3.907 tys zł. Odpis dotyczy urządzeń, których poziom techniczny jest opóźniony w stosunku do oferty konkurencji. - Pozostałe odpisy dotyczą pozycji majątku obrotowego: należności (629.6 tys zł), zapasów materiałowych (70.2 tys zł), zapasów wyrobów (68.3 tys zł) oraz zapasów półfabrykatów (41.8 tys zł).
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 28 2020 10:59 V18.6.7-1