reklama
© Pixabay
Przemysł elektroniczny |

Polska przeznaczy 1,5 mld USD na półprzewodniki

14 listopada rząd przyjął uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu pod nazwą „Krajowe Ramy Wspierania Strategicznych Inwestycji Półprzewodnikowych”, który będzie realizowany w latach 2024-2026 a jego realizacja pochłonie 1,5 mld USD.

„Rząd chce zapewnić wsparcie dla inwestycji polegających na tworzeniu zintegrowanych zakładów, które będą produkować półprzewodniki. Ustanowiony program ma pomóc zagwarantować bezpieczeństwo dostaw w Unii Europejskiej oraz wzmocnić odporność unijnego ekosystemu półprzewodników, które są stosowane wszechobecnie i w związku z tym występują ich niedobory” – napisano na oficjalnej stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

Polska dostrzega zatem strategiczne znaczenie półprzewodników dla gospodarki, a także problem, jaki wynikł z zaistniałych na unijnym rynku półprzewodników zakłóceń, ujawniając długotrwałe słabości i uzależnienie od państw trzecich. 

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów jako najważniejsze założenia przyjętej uchwały wymienia: 

  • Przyjęty program przyczyni się do wzmocnienia europejskiego ekosystemu półprzewodników, zwiększenia bezpieczeństwa ich dostaw w Unii Europejskiej oraz rozwijania nowych rynków dla najnowocześniejszych europejskich technologii.
  • Inicjatywa ma objąć cały łańcuch wartości, od etapu projektowania po zdolności produkcyjne. Jej celem jest w szczególności zredukowanie ryzyka niedoborów w dostawach półprzewodników w UE, a tym samym przyczynienie się do zwiększenia odporności europejskiego przemysłu.
  • Program ma umożliwić udzielenie wsparcia dla projektów rozwijających produkcję półprzewodników w Polsce. Skierowany jest do inwestorów, którzy chcą rozpocząć istotne, międzynarodowe projekty zwiększające konkurencyjność gospodarki UE, wspierające zrównoważony wzrost gospodarczy oraz mające na celu tworzenia nowych, wyspecjalizowanych miejsc pracy.
  • Realizacja programu w latach 2024‒2026 wynieść ma równowartość wyrażonej w PLN kwoty 1,5 mld USD.

reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2