reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Infineon
Przemysł elektroniczny |

Infineon ma za sobą rekordowy rok

Niemieckie przedsiębiorstwo osiągnęło rekordowe przychody w wysokości 16,3 mld euro w roku obrotowym 2023. Wynik ten oznacza wzrost o 15% w porównaniu z rokiem poprzednim. Infineon spodziewa się jednak dalszego wzrostu przychodów do 17 mld euro.

15 listopada Infineon Technologies AG przedstawił wyniki za cały rok obrotowy, który zakończył się 30 września 2023 roku:

  • przychody w wysokości 16,309 mld euro – wzrost o 15% względem roku poprzedniego;
  • skorygowany zysk na akcję 2,65 euro – wzrost o 35% w porównaniu z rokiem poprzednim;
  • wolne przepływy pieniężne – 1,158 mld euro;
  • skorygowane wolne przepływy pieniężne – 1,638 mld euro.

"W roku obrotowym 2023 Infineon ustanowił nowe rekordy przychodów i rentowności. Wyniki są wstępnym potwierdzeniem naszego bardziej ambitnego kursu, na który weszliśmy jako firma rok temu" - mówi Jochen Hanebeck, dyrektor generalny Infineon. "Niemniej jednak znajdujemy się w środowisku, które nadal stanowi wyzwanie. Obserwujemy różne trendy na naszych rynkach docelowych. Strukturalny wzrost półprzewodników w obszarach energii odnawialnej, elektromobilności - zwłaszcza w Chinach - i mikrokontrolerów dla przemysłu motoryzacyjnego wciąż nie słabnie. Z kolei aplikacje konsumenckie, komunikacyjne, obliczeniowe i IoT doświadczają tymczasowego okresu niskiego popytu. Ogólnie rzecz biorąc, spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów w roku obrotowym 2024, ale w wolniejszym tempie. Zdecydowanie reagujemy na sytuację rynkową. Jednocześnie kontynuujemy konsekwentne wdrażanie naszej strategii w odniesieniu do strukturalnych możliwości wzrostu i wzmacniamy naszą wiodącą pozycję w systemach zasilania i IoT dzięki długoterminowym inwestycjom”.

Warto dodać, że w czwartym kwartale 2023 roku przychody niemieckiej firmy wyniosły 4,149 mld euro.

Infineon, w oparciu o zakładany kurs wymiany 1,05 dolara amerykańskiego do euro, spodziewa się w 2024 roku przychodów są przychody w wysokości około 17 mld euro (plus minus 500 mln euro), przy marży wyniku segmentu wynoszącej około 24% w połowie przewidywanego przedziału przychodów. Firma zaznacza, że skorygowana marża brutto powinna wynieść około 45%. 

Na 2024 rok Infineon zaplanował inwestycje w wysokości około 3,3 mld euro. Firma szacuje też, że wolne przepływy pieniężne skorygowane o inwestycje w budynki frontendowe i przejęcie GaN Systems powinny wynieść około 2,2 mld euro, a raportowane wolne przepływy pieniężne około 400 mln euro.

Po pierwszym kwartale roku obrotowego 2024 Infineon spodziewa się przychodów w wysokości ok. 3,8 mld euro.


reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama