reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© SVOLT
Przemysł elektroniczny |

Nowa fabryka akumulatorów SVOLT w Finlandii?

SVOLT Energy Technology rozważa i analizuje budowę kolejnej fabryki ogniw akumulatorowych. Na krótkiej liście potencjalnych lokalizacji znalazła się Finlandia oraz niewymienione z nazwy kraje zarówno z Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), jak i spoza niego.

Firma twierdzi, że znaczące złoża surowców, konkurencyjna infrastruktura zielonej energii, a także zrównoważony łańcuch dostaw dla przemysłu akumulatorowego były kluczowymi argumentami przemawiającymi za umieszczeniem Finlandii na krótkiej liście. Potencjalna fabryka mogłaby mieć łączną moc około 50 GWh.

"Dzięki dodatkowej fabryce ogniw akumulatorowych chcemy wnieść istotny wkład w bezemisyjną mobilność i dalszą transformację energetyczną" – mówi Kai-Uwe Wollenhaupt, prezes SVOLT Europe i starszy wiceprezes SVOLT Energy Technology, w komunikacie prasowym. "Projekt tej skali opiera się na ścisłej współpracy wszystkich decydentów: SVOLT, władz lokalnych i rządu krajowego”.

Należy podkreślić, że Finlandia jest jedyną lokalizacją wymienioną z nazwy w komunikacie prasowym. Firma stwierdza jednak, że każda inwestycja w EOG wymagałaby znacznego wsparcia finansowego w postaci finansowania publicznego, aby inwestycja była po prostu ekonomicznie opłacalna. Jako jeden z powodów SVOLT wskazuje konkurencyjny krajobraz w regionie w porównaniu z krajami spoza EOG.

Inne lokalizacje poza Finlandią są obecnie badane. Jak mówi Kai-Uwe Wollenhaupt w komunikacie prasowym, decyzje dotyczące nowej lokalizacji są zawsze uzależnione od wielu czynników. 

"Oprócz konkurencyjnej i niezawodnej infrastruktury, zachęty mogą również stanowić ważny i niezbędny element ostatecznego procesu wyboru lokalizacji".


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama