reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Nokia
Przemysł elektroniczny |

Masowe zwolnienia w Nokii

Fińska firma telekomunikacyjna poinformowała, że resetuje swoją bazę kosztową w celu ochrony rentowności. Częściowo obejmuje to zmniejszenie firmy do organizacji zatrudniającej 72 000 – 77 000 pracowników, w porównaniu do 86 000 pracowników zatrudnionych obecnie przez Nokię.

Nokia ogłosiła strategiczne i operacyjne zmiany w swojej działalności oraz program resetowania bazy kosztowej. Firma twierdzi, że działania te mają na celu lepsze przygotowanie firmy do długoterminowego wzrostu, a także umożliwienie Nokii radzenia sobie z obecną niestabilnością rynku.

"Nadal wierzymy w średnio- i długoterminową atrakcyjność naszego rynku. Rewolucje Cloud Computing i AI nie zmaterializują się bez znaczących inwestycji w sieci o zdecydowanie większych możliwościach. Jednakże, chociaż czas ożywienia na rynku jest niepewny, nie stoimy w miejscu, ale podejmujemy zdecydowane działania na trzech poziomach: strategicznym, operacyjnym i kosztowym" – mówi prezes i dyrektor generalny Nokii Pekka Lundmark w komunikacie prasowym.

Po pierwsze, Nokia twierdzi, że przyspieszy realizację swojej strategii, dając grupom biznesowym większą autonomię operacyjną. Po drugie, firma usprawni swój model operacyjny poprzez włączenie zespołów sprzedażowych do grup biznesowych, a po trzecie, Nokia "zresetuje swoją bazę kosztową, aby chronić rentowność". 

Aby zaradzić niepewności panującej na rynku, Nokia twierdzi, że "zmniejszy swoją bazę kosztową i zwiększy wydajność operacyjną, jednocześnie chroniąc swoje możliwości badawczo-rozwojowe i zaangażowanie w przywództwo technologiczne".

W tym celu Nokia zamierza obniżyć swoją bazę kosztową w ujęciu brutto (innymi słowy przed inflacją) o od 800 mln EUR do 1,2 mld EUR do końca 2026 r. w porównaniu z 2023 r. Stanowi to 10-15% redukcję kosztów w porównaniu z 2023 r. Oznacza to redukcję kosztów osobowych o 10-15%. Nokia twierdzi, że spodziewa się szybkich działań w ramach tego programu, które przyniosą co najmniej 400 mln EUR oszczędności w roku 2024 i kolejne 300 mln EUR w roku 2025. 

Obecnie Nokia zatrudnia 86 000 pracowników. Przewiduje się, że redukcja kosztów może doprowadzić do zwolnień, w wyniku których na pokładzie firmy pozostałoby mniej więcej 72 000 –  77 000 pracowników.

Dokładna skala programu będzie jednak zależeć od zmian popytu na rynku końcowym. Oczekuje się, że oszczędności kosztów zostaną osiągnięte przede wszystkim w sieciach mobilnych, usługach w chmurze i usługach sieciowych oraz działach korporacyjnych Nokii.

"Najtrudniejsze decyzje biznesowe to te, które mają wpływ na naszych pracowników. W Nokii mamy niezwykle utalentowanych pracowników i będziemy wspierać wszystkich, których dotknie ten proces. Zresetowanie bazy kosztowej jest niezbędnym krokiem, aby dostosować się do niepewności rynkowej i zabezpieczyć naszą długoterminową rentowność i konkurencyjność. Jesteśmy pewni możliwości, jakie przed nami stoją" – wyjaśnia Pekka Lundmark w komunikacie prasowym.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama