reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© daniel schweinert dreamstime.com
Analizy |

Przychody branży ESD wyniosły 4 mld USD w Q2 2023 roku

Przychody branży Electronic System Design (ESD) wzrosły o 5,3%, czyli do 3 962,7 mln USD w drugim kwartale 2023 r. z 3 763,6 mln USD w drugim kwartale 2022 r., według ESD Alliance, Wspólnoty Technologicznej SEMI.

Średnia ruchoma z czterech kwartałów, która porównuje ostatnie cztery kwartały z poprzednimi czterema, wzrosła o 9,5%.  

"Wzrost całkowitych przychodów z automatyzacji projektowania elektronicznego (EDA) w drugim kwartale 23 r. był ograniczony przez słabe przychody z półprzewodnikowego IP” – mówi Walden C. Rhines, sponsor wykonawczy raportu SEMI Electronic Design Market Data. "Jednak całkowite przychody z licencji i usług serwisowych, które obejmują wszystkie narzędzia projektowe, były ogólnie wysokie i wyniosły 16,1%, przy dwucyfrowym wzroście we wszystkich regionach z wyjątkiem Japonii".

Firmy objęte raportem EDMD zatrudniały 59 160 osób na całym świecie w 2. kwartale 2023 r., co stanowi wzrost o 11,8% w porównaniu z 2. kwartałem 2022 r., w którym zatrudnienie wyniosło 52 918 osób, i wzrost o 2,5% w porównaniu z 1. kwartałem 2023 r.

Przychody według kategorii produktów i zastosowań – zmiana rok do roku

 • Przychody z inżynierii wspomaganej komputerowo (CAE) wzrosły o 19,7% do 1 512,4 mln USD. 
 • Średnia ruchoma CAE za cztery kwartały wzrosła o 17,6%. 
 • Przychody z fizycznego projektowania i weryfikacji układów scalonych wzrosły o 14,2% do 689 mln USD. 
 • Średnia ruchoma z czterech kwartałów dla tej kategorii wzrosła o 17,2%. 
 • Przychody z PCB i MCM (Printed Circuit Board and Multi-Chip Module) wzrosły o 6,3% do 369 mln USD. 
 • Średnia krocząca z czterech kwartałów dla PCB i MCM wzrosła o 11,7%. 
 • Przychody z półprzewodnikowej własności intelektualnej (SIP) spadły o 11,6% do 1 255 mln USD. 
 • Średnia krocząca SIP za cztery kwartały spadła o 1,6%. 
 • Przychody z usług wzrosły o 5,2% do 137,5 mln USD. 
 • Średnia krocząca dla usług za cztery kwartały wzrosła o 12,3%.
 • Przychody według regionów - zmiana rok do roku

W obu Amerykach, czyli największym regionie pod względem przychodów, który został objęty raportem pod względem przychodów, w drugim kwartale 2023 r. zakupiono produkty i usługi w zakresie projektowania systemów elektronicznych o wartości 1 627,9 mln USD. Oznacza to spadek o 0,6%. Średnia ruchoma z czterech kwartałów dla obu Ameryk wzrosła o 7,5%.

Europa, Bliski Wschód i Afryka (EMEA) zamówiły w drugim kwartale 2023 r. produkty i usługi w zakresie projektowania systemów elektronicznych o wartości 509,4 mln USD, co oznacza wzrost o 7,8%. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla EMEA wzrosła o 8,2%.

Japońskie zamówienia na produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych spadły o 4,3% do 241,6 mln USD, a średnia krocząca z czterech kwartałów dla Japonii spadła o 0,3%.

Azja i Pacyfik (APAC) zamówiła natomiast produkty i usługi projektowania systemów elektronicznych o wartości 1 583,9 mln USD w drugim kwartale 2023 r., co oznacza wzrost o 13,1%. Średnia krocząca z czterech kwartałów dla APAC wzrosła o 14,4%.


reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama