reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© PIT-Radwar
Przemysł elektroniczny |

Kolejna inwestycja w ramach PGZ

Kilka dni temu PIT-Radwar S.A. otworzył Mazowieckie Centrum Produkcyjno-Serwisowe, a już teraz ogłosił kolejną dużą inwestycję - powstanie Dolnośląskiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego.

Konsolidacja kapitałowa pomiędzy spółkami PIT-RADWAR S.A. i WZŁ-2 w Czernicy pozwala na znaczną rozbudowę zdolności produkcyjnych i serwisowych Grupy PGZ – napisano w aktualnościach. W związku z tym podjęto więc decyzję o utworzeniu Dolnośląskiego Centrum Produkcyjno-Serwisowego PGZ. W przyszłym Centrum, wraz z Oddziałem Wrocławskim, spółka widzi silny ośrodek kompetencyjny, który będzie realizował zadania w dwóch następujących obszarach:

 1. Produkcja i serwisowanie całej elektroniki specjalistycznej związanej z urządzeniami na licencji firmy L3Harris:
  • radiostacje handheld typu RF-9820S wraz z akcesoriami,
  • radiostacje serii RF-5000, RF-5800, AN/PRC 117, AN/PRC 152 oraz AN/PRC 150 z modułami krypto TYPE-1,
  • najnowsze radiostacje AN/PRC-158, AN/PRC-160V, AN/PRC-163 z modułami krypto TYPE-1
  • wozy dowodzenia na pojazdach HONKER z zabudową w radiostacje WD KF 400W, ZWD IRYS 2000,
  • szkolenia użytkowników w zakresie eksploatacji sprzętu oraz osiągnięcie zdolności poziomu Instruktorów,
  • serwisowanie sprzętu łączności wchodzącego w skład systemu IBCS,
  • razem ok 6000 egzemplarzy obecnie eksploatowanych radiostacji w SZ RP. Docelowo w eksploatacji w SZ planowane jest ok. 20000 egz.
 2. Centrum Serwisowe dla wszystkich systemów dowodzenia, systemów radarowych oraz systemów uzbrojenia dostarczanych przez domenę elektroniczną Grupy PGZ:
  • 24 zespoły reagowania serwisowego stanowiące pierwszą linię wsparcia dla jednostek wojskowych na terenie całego kraju,
  • hub materiałowy wraz z główną częścią realizacji systemu ILS (zintegrowanego systemu wsparcia logistycznego),
  • flota mobilnych warsztatów serwisowych.

PIT-Radwar zwraca uwagę w aktualnościach, że Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej eksploatują aktualnie ok. 550 jednostek sprzętowych (stacji radiolokacyjnych oraz sprzętu kierowania i dowodzenia uzbrojeniem) wyprodukowanych przez spółkę i  funkcjonujących na autonomicznych pojazdach, m.in. NUR-15 ODRA, NUR-12M/ME, NUR-21M/MK, LIWIEC, POPRAD, SOŁA, BYSTRA, systemy ZENIT, REGA, ŁOWCZA i inne. Dodatkowo serwisowany jest sprzęt eksploatowany na platformach lotniczych i morskich oraz stacjonarnie zainstalowany w tzw. infrastrukturze krytycznej, tj. kolejne ok. 500 jednostek sprzętowych - wylicza spółka. 

Należy do tego dodać również ponad 1 000 egzemplarzy eksploatowanego przez Siły Zbrojne RP sprzętu radiolokacji i dowodzenia, których ilość wzrośnie do ponad 2 000 po zrealizowaniu trwających programów Wisła, Narew i Pilica+.

„Realizacja zadań stawianych przed Centrum wspierana jest przez zawarte na targach MSPO 2023 umowy transferu technologii oraz umowy biznesowe z firmą L3Harris. Wynikają także z zapisów najnowszych umów na rzecz dostaw systemów podpisanych z Agencją Uzbrojenia MON w ostatnich miesiącach” – pisze PIT-Radwar. „Inwestycja infrastrukturalna o wartości ponad 300 mln zł oraz obecność partnerów amerykańskich przekłada się na atrakcyjność pracy w tej części Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Planowany wzrost zatrudnienia w najbliższych latach szacowany jest na poziomie 250 proc. Nowe miejsca pracy, pakiety szkoleniowe, nowe technologie, zaawansowany sprzęt zaczynają stanowić wizytówkę regionu na mapie polskiego przemysłu obronnego.”


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama