reklama
reklama
reklama
reklama
© Columbus Energy
Biznes |

Columbus Energy wypracował 251 mln zł przychodów

W pierwszym półroczu 2023 roku Grupa Columbus osiągnęła 251 mln zł przychodów, a wynik EBITDA, mimo że ujemny, był o prawie 60% lepszy niż w analogicznym okresie 2022 r.

Columbus Energy wypracował 251 mln zł przychodów w pierwszym półroczu 2023 roku - przed rokiem było to 316 mln zł. Jak podaje spółka w aktualności na swojej stronie internetowej, skonsolidowany wynik EBITDA osiągnął minusową wartość 14,5 mln zł wobec -35,6 mln zł z 2022 r. 

Zarząd dostrzega możliwość poprawy wyników w kolejnym kwartale.

„Widzimy, że break even na sprzedaży do klienta indywidualnego i biznesowego osiągamy właśnie na przełomie trzeciego i czwartego kwartału, co pozwala przypuszczać, że nasz wynik będzie się znacząco poprawiał w kolejnych kwartałach” – mówi Dawid Zieliński, prezes Columbus Energy S.A.

Zarząd Columbus Energy, komentując wyniki, zauważa osiągnięcie  dużej części z zamierzonych na pierwsze półrocze celów, m.in. niemal całkowite spłacenie zadłużenie w postaci pożyczek i kredytów, na łączną kwotę ponad 400 mln zł. 

Przy omawianiu wyników należy również wspomnieć o sukcesie Columbus Energy działalności zagranicznej. Spółka podaje bowiem, że sprzedaż w Republice Czeskiej w omawianym okresie wygenerowała prawie 50 mln zł przychodów i dodatnie przepływy, a po wykupieniu wszystkich udziałów w czeskiej i słowackiej spółce, Columbus będzie samodzielnie rozwijać działalność w obszarach tożsamych do polskich, co także wpłynie na przyspieszenie rozwoju sprzedaży w tym kraju i będzie w 100% konsolidować wynik.

„W naszym bilansie, zgodnie z zasadami rachunkowości, księgujemy wartość nabycia/wytworzenia aktywów, natomiast ich szacunkowa wartość rynkowa jest dużo wyższa. Różnica między szacunkową wartością majątku Columbus na dzień 30 czerwca br. a szacunkową wartością pasywów wraz z szacunkowymi zobowiązaniami – to 400 mln zł nadwyżki. Ta przestrzeń daje nam motywacje, aby skutecznie i z odpowiednim partnerem realizować inwestycje, refinansować pomostowe pożyczki od akcjonariusza DC24 i maksymalizować wartość aktywów” – mówi dalej Dawid Zieliński. „Cieszymy się, że po energetycznym tsunami Columbus wyszedł z opresji i ma przed sobą jasne perspektywy rozwoju w kilku ważnych obszarach. Jesteśmy też gotowi do zaprezentowania nowej strategii biznesowej Grupy Columbus na kolejne 5 lat, która przyniesie, mamy nadzieję, efekty oczekiwane przez akcjonariuszy. Komunikację strategii przewidujemy w nadchodzących dniach."


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1