reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Jabil
Przemysł elektroniczny |

Restrukturyzacja w Jabilu

Rada nadzorcza Jabil Inc. zatwierdziła plan restrukturyzacji, który ma doprowadzić do zmniejszenia liczby pracowników.

Aktualizacja; października 03, 2023 3:27 PM

Jabil stwierdza w raporcie skierowanym do Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy w Waszyngtonie, że chce "dostosować bazę kosztową firmy do kosztów osieroconych związanych ze sprzedażą firmy i dostosowaniem jej działalności w zakresie mobilności oraz zoptymalizować globalny ślad firmy".

Działania przystosowawcze obejmą redukcję zatrudnienia w całej bazie kosztów sprzedaży Jabila, ogólnych i administracyjnych (SG&A), a także mocy produkcyjnych.

Na podstawie dotychczasowej analizy Jabil spodziewa się, że odnotuje około 300 mln USD kosztów restrukturyzacji przed opodatkowaniem oraz innych powiązanych kosztów w ciągu roku obrotowego 2024. Dostawca EMS oczekuje obecnie, że plan restrukturyzacji pociągnie za sobą wydatki gotówkowe netto w wysokości około 200 mln USD, które będą płatne w latach podatkowych 2024 i 2025. 

W złożonym raporcie nie ma informacji, by wdrażana restrukturyzacja dotyczyła europejskiej czy polskiej działalności firmy. 


reklama
Załaduj więcej newsów
April 15 2024 11:45 V22.4.27-1
reklama
reklama