reklama
© ATS
PCB |

Bardziej ekologiczna elektronika w Europie?

Wraz z 48 różnymi firmami i instytucjami badawczymi obejmującymi cały łańcuch wartości, AT&S pracuje nad rozwojem nowych technologii, aby uczynić produkcję elektroniki w Europie bardziej zrównoważoną. Działania te prowadzone są w ramach projektu EECONE (European ECOsystem for greeN Electronics).

Projekt o wartości 35 milionów euro ma trwać trzy lata – finansowanie w wysokości 20 milionów euro pochodzi ze środków Unii Europejskiej i uczestniczących w przedsięwzięciu państw członkowskich.

EECONE to zakrojony na szeroką skalę projekt badawczy pod kierownictwem niemieckiego producenta chipów Infineon, mający na celu znalezienie nowych sposobów na uczynienie przemysłu elektronicznego w Europie bardziej zrównoważonym w całym łańcuchu wartości. Celem jest zminimalizowanie wykorzystania cennych zasobów w procesach produkcyjnych poprzez opracowanie lepszych sposobów recyklingu, naprawy i przetwarzania komponentów elektronicznych oraz – między innymi – znalezienie alternatywnych materiałów użytkowych. Zmniejszenie ilości odpadów nienadających się do ponownego wykorzystania i usprawnienie systemów recyklingu jest również przedmiotem badań w ramach projektu.

"To dla nas doskonały projekt, ponieważ doskonale wpisuje się w naszą istniejącą strategię zrównoważonego rozwoju" – mówi Marina Hornasek-Metzl, starszy dyrektor ds. ESG w AT&S, w komunikacie prasowym. "Skupiamy się również na holistycznym spojrzeniu na cykl życia produktu. Ponadto, nowoczesne wytyczne EcoDesign dotyczące produkcji przyjaznej dla środowiska oraz tematy takie jak zwiększanie efektywności wykorzystania zasobów to obszary, w których AT&S może wnieść wkład w EECONE w oparciu o istniejące know-how. Zawsze staramy się, aby nasze produkty i procesy produkcyjne były jak najbardziej zrównoważone. Dlatego zainwestujemy w ten projekt 1,2 miliona euro z naszych własnych funduszy i dotacji".

W AT&S grupa "Resource Efficiency" pod kierownictwem Christofa Wernbachera i pod patronatem zespołu ds. ESG jest już w trakcie definiowania pierwszych specyfikacji i koncepcji wdrożeniowych dla zielonych PCB.

"Obecnie układy elektroniczne są częścią niemal każdego urządzenia, z którego korzystamy w codziennym życiu, od ekspresów do kawy po smartfony i samochody elektryczne" – mówi Peter Griehsnig, CTO AT&S. "Dlatego też zintegrowane rozwiązania dla naszych produktów i procesów mają nieproporcjonalnie duży wpływ. Jeśli nasze podłoża i płytki PCB będą tak przyjazne dla środowiska, jak to tylko możliwe, jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów, a odpady elektroniczne będzie można jeszcze bardziej ograniczyć, będziemy w stanie wnieść znaczący wkład w bardziej zrównoważoną przyszłość".

W nadchodzących trzech latach AT&S będzie poszerzać swoją wiedzę i doświadczenie w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, aby oferować klientom we wszystkich segmentach rynku ekologiczne rozwiązania. Ocena cyklu życia, która jest już stosowana w przypadku wielu produktów, będzie dalej udoskonalana.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1