reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© European Union 2021
Biznes |

Unijny Chips Act wchodzi w życie

Wczoraj, 21 września, wszedł w życie European Chips Act, którego celem jest zapewnienie UE bezpieczeństwa dostaw, odporności i wiodącej pozycji technologicznej w zakresie technologii i zastosowań półprzewodników.

Poprzez European Chips Act, UE dąży do osiągnięcia celu, jakim jest podwojenie obecnego udziału w rynku globalnym do 20% w 2030 roku. Unia zamierza osiągnąć to założenie poprzez wzmocnienie działalności produkcyjnej w regionie, stymulowanie europejskiego ekosystemu projektowania oraz wspieranie zwiększania skali i innowacji w całym łańcuchu wartości.

"Wraz z wejściem w życie w dniu dzisiejszym European Chips Act, Europa stawia decydujący krok naprzód w kwestii decydowania o własnym losie. Inwestycje już mają miejsce, w połączeniu ze znacznym finansowaniem publicznym i solidnymi ramami regulacyjnymi. Stajemy się potęgą przemysłową na rynkach przyszłości - zdolną do dostarczania sobie i światu zarówno dojrzałych, jak i zaawansowanych półprzewodników. Półprzewodniki, będące niezbędnym elementem technologii, przy pomocy których będziemy kształtować naszą przyszłość, nasz przemysł i naszą bazę obronną" – powiedział w komunikacie prasowym Thierry Breton, komisarz ds. rynku wewnętrznego.

European Chips Act składa się z trzech głównych filarów. Pierwszym z nich jest inicjatywa "Chipy dla Europy", której celem jest wzmocnienie wiodącej pozycji technologicznej Europy poprzez promowanie wprowadzania na rynek najnowocześniejszych technologii opracowanych przez europejskie przedsiębiorstwa, ułatwianie transferu wiedzy z laboratoriów do fabryk oraz wypełnianie luki między badaniami i innowacjami a działalnością przemysłową. Wspólne Przedsięwzięcie na rzecz Rozwoju Chipów będzie głównie odpowiedzialne za realizację inicjatywy "Chipy dla Europy”.

Inicjatywa ta jest finansowana ze środków UE w wysokości 3,3 mld EUR, które państwa członkowskie powinny pokryć. Inwestycja ta pomoże sfinansować takie projekty, jak rozwój platform projektowych opartych na chmurze, tworzenie centrów kompetencji, tworzenie linii produkcyjnych chipów kwantowych, instalacja zaawansowanych pilotażowych linii produkcyjnych w celu przyspieszenia innowacji i rozwoju technologii oraz utworzenie funduszu Chips Fund, aby ułatwić dostęp do finansowania dłużnego i kapitałowego.

Drugi filar ma na celu przyciągnięcie inwestycji i zwiększenie zdolności produkcyjnych półprzewodników poprzez ustanowienie ram gwarantujących bezpieczeństwo dostaw. W tym celu określono ramy dla zintegrowanych zakładów produkcyjnych i otwartych unijnych foundry, które są "pierwszymi w swoim rodzaju" w Unii i przyczyniają się do zabezpieczenia dostaw i stworzenia odpornego ekosystemu w interesie Unii. W momencie składania wniosku w sprawie Chips Act, Komisja stwierdziła już, że zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, pomoc państwa może być przyznawana zakładom "pierwszym w swoim rodzaju".

Trzeci z filarów European Chips Act wprowadza mechanizm koordynacji działań państw członkowskich i Komisji w celu poprawy współpracy wewnątrz i wśród członków UE, śledzenia podaży półprzewodników, oceny popytu, przewidywania niedoborów i, w razie potrzeby, uruchomienia etapu kryzysowego. W dniu 18 kwietnia 2023 r. jako wstępny krok ustanowiono system alarmowy dla półprzewodników. Każda zainteresowana strona może zgłaszać zakłócenia w łańcuchu dostaw półprzewodników.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-1
reklama
reklama