reklama
reklama
reklama
© Creotech Instruments
Przemysł elektroniczny |

Creotech Instruments rośnie w siłę

Polska spółka opublikowała wyniki finansowe za I półrocze 2023 roku. Wygląda na to, że polska spółka z sektora kosmicznego dopiero się rozpędza – przychody w ujęciu rok do roku wzrosły o 31% i za I półrocze br. wyniosły 19,8 mln zł, z czego 11,9 mln zł stanowiły przychody ze sprzedaży produktów (o 30% więcej niż w analogicznym okresie 2022 roku).

EBITDA wyniosła -2,7 mln zł, co Creotech Instruments tłumaczy intensyfikacją prac związanych z realizacją kluczowych projektów własnych w ramach prowadzonych prac badawczo-rozwojowych. Firma zaznacza w komunikacie, że środki pieniężne na koniec 30.06.2023 roku wzrosły o 1,1 mln zł do poziomu 27,1 mln zł.

W I półroczu polska spółka prowadziła dalej działania mające na celu komercjalizację swojej autorskiej platformy mikrosatelitarnej HyperSat, a także zawierała istotne umowy w segmencie obronnym na szczeblu krajowym i europejskim. Creotech Instruments podkreśla, że w maju br. podpisał umowę ze Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia na realizację Fazy 0 i A studium wykonalności konstelacji mikrosatelitów optoelektronicznych Ziemi, a w czerwcu br. został liderem segmentu satelitarnego w projekcie REACTS dla UE, koordynując działania największych firm kosmicznych m.in. OHB czy Airbus.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z I półrocza 2023 roku w którym wzrosły nasze przychody w kluczowych segmentach: kosmicznym i kwantowym, a także potwierdziliśmy wysokie kompetencje w obszarze obronnym, włączając Creotech w strategiczne projekty na szczeblu krajowym i europejskim. Efekty tych działań, w postaci dodatkowych strumieni przychodów, powinny pojawić się z czasem w naszych wynikach finansowych. Fakt, że Creotech Instruments będzie liderem segmentu satelitarnego w projekcie REACTS dla UE, koordynując działania największych europejskich firm kosmicznych jak OHB czy Airbus, sprawia, że jesteśmy w zupełnie innym miejscu na globalnej arenie producentów satelitów, systemów i podzespołów satelitarnych niż jeszcze rok temu. Ten wygenerowany przez nas, w sprzyjającym otoczeniu, wzrost zainteresowania ze strony krajowych i zagranicznych instytucji oraz firm komercyjnych sprawił, że w lipcu br. przedstawiliśmy strategię finansowania projektów kosmicznych oraz przyjęliśmy za cel osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych. Nasze obecne oraz przyszłe działania będą skoncentrowane na realizacji tego planu, tak aby w pełni wykorzystać możliwości rozwoju Creotech i sprawić, że potencjalne projekty o łącznej wartości około 300 mln euro, przełożą się na faktyczne umowy i zamówienia do Spółki” – mówi dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A., w komunikacie prasowym.

Spółka twierdzi, że faza rozwoju, w której obecnie się znajduje, pozwala na rozpoczęcie realizacji pierwszych dużych projektów, które zamierza kontynuować na poziomie krajowym, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb publicznych i projektów obronnych – faza 0 i A projektu dla Skarbu Państwa - Agencji Uzbrojenia, a także na poziomie UE, jako wiodący dostawca i regionalny lider w projektach europejskich – konsorcjant i lider segmentu satelitarnego w projekcie REACTS, koordynujący działania m.in. Airbus i OHB.

Niedawno, bo w lipcu tego roku, Creotech Instruments zaprezentował również najnowszą strategię finansowania projektów kosmicznych związanych z wykorzystaniem produkowanych przez spółkę platform mikrosatelitarnych. Firma twierdzi, że jej celem jest osiągnięcie pozycji wiodącego dostawcy technologii mikrosatelitarnych w Unii Europejskiej w projektach obronnych i komercyjnych, dlatego też – jak pisze w komunikacie prasowym – zamierza zrealizować w kolejnych latach plan inwestycyjny obejmujący trzy kluczowe obszary: rozbudowę portfolio produktowego, w tym przeskalowanie autorskiej platformy HyperSat do 200 kg, zwiększenie zdolności produkcyjnych, a także wzmocnienie działu sprzedażowego.

„Zauważamy wyraźny wzrost zainteresowania rozwiązaniami Creotech Instruments, w segmencie kosmicznym z samego obszaru komercyjnego zidentyfikowaliśmy potencjał zamówień na nasze satelity liczący około 150 szt. To wartości, które w obecnej chwili przewyższają nasze możliwości produkcyjne, dlatego zależy nam na sprawnym wykończeniu w 2023 roku pomieszczeń w nowym zakładzie produkcyjnym, w tym przygotowania clean roomów i efektywnego zagospodarowania całego kompleksu, liczącego 2800 m2. Pozytywne informacje napływają do Spółki, a także szeroko do całego polskiego sektora kosmicznego, również od krajowych decydentów. W ostatnich miesiącach zatwierdzony został kilkukrotny wzrost, o 295 mln euro, składki Polski do ESA w latach 2023-2025. Zgodnie z mechanizmem składek Europejskiej Agencji Kosmicznej, znacząca wartość tej kwoty powróci do Polski w postaci projektów i zleceń dla krajowych podmiotów, w których także będziemy chcieli partycypować. Przez ostatnie 10 lat zrealizowaliśmy wspólnie z ESA ponad 25 projektów, ostatni z nich to sonda JUICE, która w kwietniu br. rozpoczęła lot w kierunku układu Jowisza” – mówi Paweł Górnicki, Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych Creotech Instruments S.A., w komunikacie prasowym. 

HyperSat to pierwsza w Polsce i opracowana od podstaw przez polskich inżynierów, platforma satelitarna składająca się z modułów poszczególnych podsystemów, która pozwala na skalowalne projektowanie i produkcję satelitów o masie od 10 do kilkudziesięciu kg o zróżnicowanym przeznaczeniu m.in. rozpoznania obrazowego, telekomunikacji czy nawigacji z niskiej orbity Ziemi – opisuje spółka. Creotech Instruments podkreśla, że rozwija HyperSat od 2017 roku, a w jego powstaniu pomogło wsparcie ekspertów Europejskiej Agencji Kosmicznej. HyperSat jest również podstawą misji EagleEye, która jak zapowiedziano  ma zostać zrealizowana w 2024 roku, oraz misji PIAST.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-2