reklama
reklama
reklama
© VIGOSystem
Przemysł elektroniczny |

Vigo Photonics zawiera umowę z Grupą PGZ

Aneks do umowy z 2017 roku przewiduje zamówienia detektorów.

Jak podaje portal inwestycje.pl, Vigo Photonics zawarło z podmiotem należącym do Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) aneks do umowy z 16 października 2017 r. na dostarczenie detektorów w ilościach określonych każdorazowo przez zamawiającego, podało Vigo.

Zamawiający zadeklarował w okresie obowiązywania umowy zakup wolumenu detektorów o wartości (przy uwzględnieniu aktualnie obowiązującej ceny) 15,75 mln zł. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2035 r. 


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1