reklama
reklama
reklama
© Jenoptik
Biznes |

Jenoptik oczekuje wzrostu sprzedaży i poprawy marży

Grupa fotoniczna Jenoptik kontynuowała wzrost w I połowie 2023 roku. Sprzedaż, napędzana przez dywizje Advanced Photonic Solutions i Smart Mobility Solutions, wzrosła o 12,9% do 504.9 mln euro - w poprzednim roku były to 447.2 mln euro.

Jenoptik odnotował największy wzrost sprzedaży w regionie Azji i Pacyfiku - o 23,7%, a także o 15,8% w Europie. W regionie obu Ameryk sprzedaż nieznacznie przekroczyła bardzo wysoki poziom z poprzedniego roku. Ogólnie rzecz biorąc, 75,2% obrotów osiągnięto za granicą. Warto dodać, że w poprzednim roku było to 75,9%.

EBITDA ponownie wzrosła nieproporcjonalnie do sprzedaży, głównie dzięki dobrym wynikom działu Advanced Photonic Solutions i poprawie wyników spółek portfelowych Non-Photonic. Wynik ten wyniósł 91,6 mln euro i był o 31,6% wyższy niż w roku poprzednim, kiedy to wynosił 69,6 mln euro. Odpowiednia marża poprawiła się do 18,1% (w poprzednim roku 15,6%). EBIT Grupy osiągnął 53,9 mln euro po 36,9 mln euro w analogicznym okresie ubiegłego roku. Pomimo wyższych kosztów odsetek i podatków, dochód netto Grupy w wysokości 32,7 mln euro również znacznie przekroczył ubiegłoroczną wartość 23,3 mln euro.

Zgodnie z oczekiwaniami, wartość zamówień Grupy w wysokości 546,9 mln euro w pierwszej połowie 2023 r. była niższa od wysokiego poziomu z poprzedniego roku, wynoszącego 608,6 mln euro. W wyniku wskaźnika book-to-bill wynoszącego ponad jeden, portfel zamówień wzrósł do 766,6 mln euro w porównaniu z końcem 2022 r., gdy zanotowano 733,7 mln euro.

Jenoptik kontynuuje zwiększanie mocy produkcyjnych w odpowiedzi na silny popyt, głównie poprzez budowę nowej fabryki dla branży urządzeń półprzewodnikowych w Dreźnie oraz nowej lokalizacji dla branży technologii medycznych w Berlinie.

"Jenoptik kontynuował bardzo dobry rozwój w pierwszym półroczu, odnotowując dwucyfrowy wzrost sprzedaży i zysków” – mówił Stefan Traeger, Prezes Zarządu Jenoptik AG, w komunikacie prasowym. „Nadal koncentrujemy się na optymalnym wykorzystaniu naszych istniejących mocy produkcyjnych i ich dalszej rozbudowie.”

Biorąc pod uwagę dobry rozwój biznesu w pierwszej połowie roku, Zarząd JENOPTIK AG potwierdza prognozę na cały 2023 r., przy czym Grupa nadal spodziewa się sprzedaży na poziomie od 1 050 mln euro do 1 100 mln euro i marży EBITDA od 19,0 do 19,5%.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
July 23 2024 01:29 V22.5.13-1