reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© LUG
Biznes |

Polski producent rozwiązań oświetleniowych bije rekordy

Grupa Kapitałowa LUG S.A. opublikowała skonsolidowane wyniki za II kwartał 2023 roku z najwyższą w historii kwartalną EBIDTA, przychodami na poziomie 65,61 mln zł i sprzedażą zamykającą półrocze na poziomie 127,76 mln zł.

W ujęciu czterech kwartałów przychody wzrosły o 6,5%, do poziomu 251,02 mln zł, a zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 26,62 mln zł w samym II kwartale 2023 roku, zysk netto natomiast 2,07 mln zł. LUG S.A. zaznacza w komunikacie, że pomimo wymagającego otoczenia gospodarczo-politycznego, osiągnął satysfakcjonujące wyniki operacyjne  i finansowe, poprawiając kluczowe wskaźniki rentowności.

Kwartalny poziom skonsolidowanych przychodów giełdowej spółki jest najwyższym w jej historii. LUG S.A. twierdzi, że wyniki te są efektem długofalowych działań w zakresie polityki zakupowej komponentów, poprawy warunków sprzedaży  i optymalizacji struktury finansowania. Nie bez znaczenia pozostał również portfel kontraktów realizowanych dla jednostek samorządu terytorialnego w Polsce i w innych państwach europejskich.

„Wyniki finansowe drugiego kwartału odzwierciedlają działania podejmowane przez nas w ostatnich latach jako reakcja na pogarszające się warunki makroekonomiczne w trakcie i po pandemii. Takie rezultaty cieszą. Ceny energii niezmiennie pozostają głównym czynnikiem wzrostu naszego biznesu, choć ogólna kondycja sektora budowlanego  i budżetów miejskich niewątpliwie będzie wymagała bliskiego śledzenia w nadchodzących miesiącach. Nie możemy zapominać, że wciąż pozostajemy pod wpływem trendów makroekonomicznych i geopolitycznych, które stanowią wyzwanie – wojna za wschodnią granicą, dynamicznie spadający popyt w przemyśle europejskim i pierwsze sygnały  o spowalniającym globalnym sektorze usług, to tylko kilka z obszarów zwracających naszą uwagę w kontekście średnioterminowych działań” – komentuje wynikiJakub Wtorkowski, Dyrektor Finansów Strategicznych i Ryzyka oraz Prokurent LUG S.A.

W raporcie podkreślono, że przychody ze sprzedaży proporcjonalnie rozłożyły się na transakcje krajowe i eksport. Przychody spółki z transakcji krajowych zanotowały dynamiczny wzrost – o 46,3% w ujęciu r/r i o 12,8% w ujęciu kw/kw, osiągając poziom 34,53 mln zł. LUG S.A. twierdzi, że jest to wynik realizacji kontraktów modernizacji oświetlenia infrastrukturalnego dla jednostek samorządu terytorialnego i przychodów ze świadczonych usług.  Obniżeniu uległy natomiast przychody z transakcji eksportowych – o 14,0% w ujęciu r/r do poziomu 31,08 mln zł. Ten wynik spółka ocenia jako pochodną pogorszenia koniunktury gospodarczej na świecie.

LUG S.A. odnotował również wzrost w zysku brutto ze sprzedaży. Spółka wypracowała w II kw. 2023 r. 26,62 mln zł, co oznacza wzrost o 5,9% wyższy w porównaniu do poprzedniego kwartału oraz o 14,8% r/r. Marża brutto na sprzedaży osiągnęła natomiast 40,6%, czyli była o p.p. wyższa niż przed kwartałem i o 1,8 p.p. wyższa niż przed rokiem. LUG S.A. miał strategicznie wyznaczony poziom ponad 40% marży brutto na sprzedaży, co należy podkreślić, że zostało utrzymane drugi kwartał z rzędu.

O 25,4% względem poprzedniego kwartału wzrósł wynik EBIDTA, który w II kwartale 2023 roku wyniósł 
6,17 mln zł. Spółka twierdzi, że wypracowanie tego rekordowego poziomu było możliwe dzięki utrzymaniu rentowności. Marża EBITDA wyniosła 9,4%, o 1,5 p.p więcej niż w poprzednim kwartale oraz o 0,3 p.p więcej w porównaniu r/r. Warto dodać, że marża EBITDA za I półrocze wyniosła 8,7%, co oznaczało spadek o 0,2 p.p. r/r.

LUG S.A. wypracował w I półroczu 2023 roku zysk netto w wysokości 2,99 mln zł – w I półroczu 2022 roku było to 1,69 mln zł. W samym II kwartale br. zysk netto wyniósł 2,07 mln zł wobec 849 tys. zł rok wcześniej, co oznacza dynamikę wzrostu na poziomie +143,6% r/r.

„Obok satysfakcjonujących wyników finansowych, do najważniejszych sukcesów Grupy Kapitałowej LUG S.A. w II kwartale br. należało wygranie kilku dużych postępowań przetargowych. Najważniejszym z nich był, prawdopodobnie największy w Europie, przetarg na realizacje II etapu projektu modernizacji oświetlenia Warszawy.  Spółka zależna LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o. na początku kwietnia 2023 roku zawarła umowę, której przedmiotem jest dostawa nowych opraw oświetleniowych LED dla Miasta Stołecznego Warszawy o wartości 39,4 mln zł brutto. Miasto może skorzystać również z tzw. „prawa opcji” co oznacza, że w ramach obowiązującej umowy będzie mogło zwiększyć ilość opraw LED na wartość odpowiadającą dodatkowym 5 mln zł. W minionych miesiącach GK LUG z pozytywnym wynikiem zamknęła udział w kilku mniejszych projektach modernizacyjnych budując tym samym portfolio kontraktów na kolejne miesiące” – pisze LUG S.A. w raporcie.

LUG S.A. to spółka holdingowa Grupy Kapitałowej LUG S.A. z siedzibą w Zielonej Górze i ponad 34 letnim doświadczeniem. Od 2008 roku funkcjonuje jako Grupa Kapitałowa, w której skład wchodzą: LUG S.A., LUG Light Factory Sp. z o.o., LUG GmbH, LUG do Brasil Ltda, LUG Lighting UK Ltd., TOW LUG Ukraina, BIOT Sp. z o.o., LUG Argentina S.A., LUG Turkey, LUG Services Sp. z o.o., ESCOLIGHT Sp. z o.o. LUG S.A. od listopada 2007 roku jest notowana na rynku NewConnect zarządzanym przez warszawską GPW.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
February 13 2024 16:53 V22.3.28-1