reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© ESA
Przemysł elektroniczny |

Polski akcent w tworzeniu nawigacji satelitarnej Galileo 2

Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) podpisała z hiszpańskim GMV umowę na budowę infrastruktury testowej (G2STB) dla drugiej generacji systemu nawigacji satelitarnej Galileo, co umożliwi dokładne projektowanie i testowanie jakości sygnału GNSS, dostarczanego przez nowe satelity – napisano w komunikacie prasowym. Polski oddział GMV ma zająć się koordynacją eksperymentalnych stacji z odbiornikami zdolnymi do odbioru sygnału.

Założona w 1984 roku hiszpańska firma trzyma pieczę nad opracowaniem czterech głównych wersji G2STB, koordynując przy tym pracę ponad 20 podmiotów z 8 krajów europejskich. Jak zaznaczono, polski oddział GMV skoordynuje eksperymentalne stacje z odbiornikami zdolnymi do obioru sygnału.

Należy zaznaczyć, że całe zadanie zostało wycenione na ponad 200 mln euro – w tej kwocie uwzględniona została część, którą wykona polski oddział. Nie jest to jednak jedyny kontrakt GMV z ESĄ w związku z Galileo. Jest to bowiem uzupełnienie umów już podpisanych przez GMV na pierwszą generację Galileo (G1G). Łączna kwota zakontraktowana od 2018 roku przekroczyła tym samym 500 mln euro. 

W komunikacie napisano, że sieci satelitów umieszczonych na orbicie zapewniają precyzyjne dane, wspierając przy tym m.in. sektor transportu, telekomunikacji oraz bezpieczeństwa i ratownictwa - alternatywą dla systemów nawigacyjnych, jak np. amerykańskiego GPS’a (Global Positioning System) jest europejski system Galileo.

Jak czytamy dalej, koncern technologiczny GMV otrzymał ostatnio zamówienie na opracowanie stanowiska badawczego dla drugiej generacji systemu Galileo (G2STB), a podmiotem zlecającym cały projekt jest agencja ESA, w imieniu Agencji Programów Kosmicznych Unii Europejskiej (EUSPA) oraz Komisji Europejskiej. Tym samym celem G2STB jest zastąpienie i zmodernizowanie istniejącej infrastruktury na bardziej nowoczesną.

„Przetarg na stanowisko badawcze systemu G2 to pierwsze z kilku prowadzonych obecnie postępowań związanych z drugą generacją systemu Galileo. Dzięki temu Europa zyska pozycję lidera w dziedzinie usług GNSS w przeciągu najbliższych dwóch dekad. Podpisanie nowego kontraktu z ESA to dla nas duże wyróżnienie, które podkreśla ogromny wysiłek, jaki włożyliśmy w ciągu ostatniego dziesięciolecia. GMV jest dzięki temu głównym partnerem w definiowaniu, uruchomieniu oraz monitorowaniu systemu Galileo” – mówi Paweł Wojtkiewicz, dyrektor ds. sektora kosmicznego z warszawskiego GMV, w komunikacie prasowym.

Podkreślono, że druga generacja systemu ma za zadanie zmienić najstarsze satelity Galileo z 2011 roku, usprawnić procesy związane np. z  precyzyjnym mierzeniem czasu za pomocą zegarów atomowych. Dzięki temu przedsięwzięciu będzie można dokładniej określać pozycję, a także zwiększać dokładność i stabilność sygnału nawigacji. 

Prace trwają również nad opracowaniem nowego napędu, który miałby umożliwić kontrolowane manewrowanie satelitami na orbicie, a także nad rozwiązaniami mającymi na celu zoptymalizowanie misji Galileo. Jako przykład podano, że gdyby masa satelity wynoszonej przez rakiety została zredukowana, to koszty całej operacji również by się zmniejszyły. 

„Według planów, satelity Galileo 2 zostaną umieszczone na orbicie w trzech etapach. Przewiduje się przeprowadzenie dziesięciu startów rakiet nośnych do 2030 roku. Ulepszona wersja systemu, która integruje nowe częstotliwości GPS (GPS LS) i Galileo (GLA OS E1, ESA), zostanie stworzona m.in. w celu  poszerzenia zasięgu o nowe regiony Ziemi. Głównym, celem jest objęcie większości planety obszarem działania systemu, z wyjątkiem obszarów polarnych. Mając na uwadze płynne przejście pomiędzy pierwszą i drugą generacją systemu Galileo oraz jego optymalne wdrożenie, GMV przez 5 lat opracuje 4 wersje infrastruktury testowej G2STB. Pozwoli to na utrzymanie poziomu usług oraz stałe ulepszanie kolejnych modułów” – wyjaśniono w komunikacie. 


reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-2