reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Lordstown
Biznes |

Lordstown Motors ogłasza upadłość i pozywa Foxconn

Lordstown Motors Corp. rozpoczął strategiczny proces restrukturyzacji w celu zmaksymalizowania wartości swoich aktywów, a mianowicie całkowicie elektrycznego pickupa Endurance (EV) oraz własności intelektualnej, platformy i specjalistów, którzy go opracowali.

W ramach tego procesu Lordstown złożył w Sądzie Upadłościowym Stanów Zjednoczonych dla Dystryktu Delaware pozew przeciwko globalnej firmie technologicznej Hon Hai Technology Group i niektórym jej podmiotom stowarzyszonym, w tym Foxconn Ventures Pte. Ltd.,

Pozew sądowy szczegółowo opisuje to, co Lordstown określa jako "oszustwo Foxconnu oraz umyślne i konsekwentne niewywiązywanie się z zobowiązań handlowych i finansowych wobec firmy". Firma motoryzacyjna twierdzi, że działania Foxconnu doprowadziły nie tylko do istotnych szkód dla Lordstown teraz, ale również wpłynęły na jego przyszłe perspektywy. 

W konsekwencji działań Foxconnu – lub ich braku – Lordstown rozpoczyna kompleksowy marketing i proces sprzedaży pojazdu Endurance i powiązanych aktywów. Aby przeprowadzić ten proces i zapewnić potencjalnemu nabywcy aktywa, które są wolne od wszelkich kwestii związanych ze statusem firmy, Lordstown przeprowadza restrukturyzację na podstawie przepisów rozdziału 11 amerykańskiego kodeksu upadłościowego w sądzie upadłościowym.

"Jako jeden z pierwszych podmiotów w branży pojazdów elektrycznych, wprowadziliśmy Endurance, innowacyjny i wysoce wydajny pojazd elektryczny o znacznym potencjale komercyjnym i detalicznym - a następnie zaangażowaliśmy się w celowe, strategiczne partnerstwo z Foxconnem, aby wykorzystać tę wiedzę specjalistyczną w szerszej platformie rozwoju pojazdów elektrycznych. Pomimo naszych najlepszych starań i szczerego zaangażowania w partnerstwo, Foxconn umyślnie i wielokrotnie nie realizował uzgodnionej strategii, pozostawiając nam Rozdział 11 jako jedyną realną opcję maksymalizacji wartości aktywów Lordstown z korzyścią dla naszych interesariuszy. W związku z tym będziemy stanowczo dochodzić naszych roszczeń wobec Foxconnu" – powiedział Edward Hightower, dyrektor generalny i prezes Lordstown, w komunikacie prasowym.

Pozew złożony przeciwko Foxconnowi koncentruje się na strategicznym partnerstwie Lordstown zawartym z Foxconnem w celu połączenia innowacji, technologii, zespołu inżynierów pojazdów i zakładu produkcyjnego Lordstown w Lordstown w stanie Ohio z zasobami Foxconnu, możliwościami łańcucha dostaw i pozycją jednego z największych na świecie producentów elektroniki w celu stworzenia nowej, skalowalnej, wspólnej platformy rozwoju pojazdów.

W ramach partnerstwa Lordstown zgodziło się zbyć swoje najcenniejsze aktywa na rzecz Foxconnu, czyli zakład produkcyjny w Lordstown w stanie Ohio wraz z wysoce utalentowanymi i doświadczonymi pracownikami produkcyjnymi i operacyjnymi. Z góry ustalona cena zakupu zakładu produkcyjnego w Lordstown odzwierciedlała oczekiwane korzyści wynikające z zapewnień umownych ze strony Foxconnu, że producent elektroniki będzie wspierał pickupa Endurance na różne sposoby i realizował wspólny program rozwoju pojazdów.

Szczegóły pozwu pokazują, że Foxconn nie miał zamiaru wywiązać się ze swoich zobowiązań, zwłaszcza w odniesieniu do nowej platformy rozwoju pojazdów. Jak wynika z pozwu, Foxconn po prostu wykorzystał różne ustalenia umowne z Lordstown jako narzędzie do, jak twierdzi firma, "złośliwego i w złej wierze zniszczenia działalności Lordstown" – jednocześnie, wykorzystując zasoby uzyskane w ramach partnerstwa do rozwijania własnych interesów biznesowych.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
June 13 2024 13:49 V22.4.55-1