reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
Przemysł elektroniczny | 15 lipca 2010

Upadłość ELTA POLSKA

W Gazecie Wyborczej ukazało się ogłoszenie o upadłości Elta Polska, dystrybutora taniego sprzętu elektronicznego, produkowanego na Dalekim Wschodzie

Postanowieniem z dnia 30.06.2010 r. sygn. akt IX GU 175/10 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie Sąd Gospodarczy X Wydział Gospodarczy ogłosił upadłość "elta Polska" sp. z o.o. z siedzibą w Moczydłowie, obejmującą likwidację majątku dłużnika. Sąd wyznaczył sędziego-komisarza w osobie Magdaleny Nałęcz oraz syndyka masy upadłości w osobie Ireneusza Kaczorka. Tym samym Sąd wezwał również wierzycieli do zgłaszania swych wierzytelności, w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się ogłoszenia o upadłości w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Postępowanie upadłościowe prowadzone jest pod sygn. akt X GUp 55/10. 29617630
reklama
reklama
reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 12 2020 12:15 V18.6.4-1