reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
© Saule
Biznes |

Columbus Energy inwestuje w Saule S.A.

Zarząd Columbus Energy S.A. poinformował w najnowszym raporcie, że 12 czerwca zawarł z DC24 ASI sp. z o.o., Saule Technologies S.A., Saule S.A., będącą spółką zależną od SauleTech, a także Olgą Malinkiewicz, Arturem Kupczunasem, Dariuszem Chrząstowskim, Knowledge is Knowledge sp. z o.o. sp. k. praz H.I.S. Co., Ltd. z siedzibą w Tokio, zarówno umowę inwestycyjną, jak i umowę akcjonariuszy, których przedmiotem jest zapewnienie finansowania na dalszy rozwój działalności Saule w zakresie udoskonalania drukowanych atramentowo ogniw fotowoltaicznych na bazie perowskitów oraz dalszej ich komercjalizacji.

W raporcie zaznaczono, że podpisana umowa określa w szczególności zasady inwestycji DC24 w SauleTech i Saule, w tym udzielenia SauleTech pożyczki pieniężnej do kwoty 40 mln zł. DC24 będzie miał również prawo do objęcia akcji nowej emisji SauleTech za kwotę maksymalnie 40 mln zł po cenie emisyjnej zakładającej wycenę SauleTech na 50 mln euro, co zostanie zagwarantowane wyemitowaniem na rzecz DC24 łącznie 18.967.485 warrantów subskrypcyjnych, z których każdy będzie uprawniał DC24 do objęcia jednej akcji w podwyższonym kapitale zakładowym SauleTech. 

Akcje te pokryte zostaną bądź to w drodze potrącenia umownego wzajemnych wierzytelności z kwotą udzielonej pożyczki bądź też poprzez przekazanie odpowiedniej wysokości środków odpowiadających cenie emisyjnej na rachunek bankowy SauleTech. Środki, które SauleTech otrzyma w ramach pożyczki, na żądanie DC24 przeznaczy na opłacenie nie więcej niż 3 mln akcji w podwyższonym kapitale zakładowym swojej spółki zależnej, tj. Saule. Ponadto, środki z tej pożyczki, na żądanie DC24 będą mogły być również przeznaczone na spłatę zobowiązań m.in. wobec Grupy Columbus, z tytułu udzielonej pożyczki w kwocie 7 mln zł – czytamy w raporcie.

Columbus Energy podkreśla również, że finansowanie przez DC24 stwarza możliwość SauleTech dalszy rozwój ogniw perowskitowych, a także wzmacnia działania mające na celu ich komercjalizację. Wszystko to powinno przyczynić się do zwiększenia realizowanej sprzedaży oraz zaowocować pozytywnym wpływem na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej SauleTech, a w konsekwencji wyniki finansowe Grupy Columbus, która konsoliduje w swoich sprawozdaniach finansowych wyniki Grupy SauleTech.

Jednocześnie JR Holding poinformował o rozwiązaniu umowy wsparcia inwestycyjnego z Saule.


reklama
reklama
Załaduj więcej newsów
May 14 2024 07:33 V22.4.46-2
reklama
reklama